1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios taisyklės galioja visiems tarp asmenų ir pirkimo aplinkos bads.lt  (toliau įmonės “BADS” el. parduotuvė) savininko UAB “Baltijos automobilių diagnostikos sistemos” el. parduotuvėje sudarytiems su prekių pirkimu tokių kaip autoservisų įranga, įrankiai ir diagnostinė įranga ir kt., susijusiems teisiniams santykiams apibrėžti.

1.2. Įmonė „BADS“ turi teisę vienašališkai keisti ir papildyti sąlygas, paskelbdamas naujas sąlygas internetinėje svetainėje ir elektroninėje parduotuvėje www.bads.lt. Jeigu klientas užsakymą pateikė iki įsigaliojant naujoms taisyklėms, teisiniams santykiams tarp kliento ir įmonės „BADS“ galioja užsakymo pateikimo momentu galiojusios sąlygos, išskyrus atvejus, kai įstatyme ar šiose sąlygose yra numatyta kitaip.

1.3. Klientas, prieš pirkdamas autoservisų įrangą, įrankius, diagnostinę įrangą ar kt., gali sąlygas išsaugoti, atspausdinti ir, jeigu reikia, pateikti, o pirkdamas el. parduotuvėje, sutinka su tuo, kas numatyta taisyklėse.

1.4. Be taisyklių, perkant www.bads.lt el. parduotuvėje, taikomi ir Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

2. UŽSAKYMO PATEIKIMAS

2.1. Klientas www.bads.lt el. parduotuvėje išsirenka pageidaujamas įsigyti prekes, priedus ar paslaugas ir įkelia jas į pirkinių krepšelį.

2.2. Klientas pasirenka užsakymo atsiėmimo būdą ir vietą, „BADS“ parduotuvėje ar reikalingas pristatymas.

2.3. Klientas patvirtina pirkinių krepšelį ir sumoka už prekes įmonės „BADS“ pasiūlytose pirkimo aplinkose. Prieš apmokėdamas gautą sąskaitą, klientas patikrina, ar sąskaitoje pateikti duomenys atitinka tikruosius kliento pageidavimus.

2.4. Užsakymo ir apmokėjimo gavimą įmonė „BADS“ patvirtina kliento nurodytu elektroniniu paštu. Jeigu patvirtinimas elektroninio pašto adresu negaunamas, prašom susisiekti su mūsų įmonės personalu parduotuve@bads.lt, skambinti telefonu +370 37 337842 arba, bet kuriuo kitu nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu nurodytu mūsų KONTAKTUOSE , darbo dienomis  8.00–17.00.

2.5. Sąskaita atsiunčiama kartu su prekėmis arba elektroniniu paštu klientui pageidaujant.

2.6. Prekių pardavimo sutartis laikoma sudaryta (sutartis įsigalioja) tada, kai užsakymo patvirtinime nurodyta mokėtina suma pasiekia UAB Baltijos automobilių diagnostikos sistemos atsiskaitomąją sąskaitą.

3. PREKIŲ KAINA, MOKĖJIMO GALIMYBĖS

3.1. Visos www.bads.lt el. parduotuvėje nurodytos kainos yra pateiktos eurais, įskaičiavus 21 procentų PVM.

3.2. Prisiregistravusiems lojaliems įmonės „BADS“ klientams, el. parduotuvėje galioja įmonės „BADS“ lojalių klientų sutartos nuolaidos pagal atskyrus rašytinius susitarimus.

3.3. Klientas pirkdamas www.bads.lt el. parduotuvėje, visą prekės pardavimo ir pristatymo kainą sumoka avansu. Apmokėjimas vyksta už el. parduotuvės ribų kliento pasirinktoje, AB SWEDBANK, AB DNB arba AB SEB bankas mokėjimų aplinkoje. Įmonė „BADS“ neturi prieigos prie kliento banko ir kreditinių kortelių duomenų.

3.4. Tuo atveju, jei klientas nepasirenka galimybės atvykti prekių pasiimti į įmonę „BADS“, prie prekės kainos, vadovaujantis pristatymo taisyklėmis, priskaičiuojamas pristatymo mokestis, jei tai nėra autoservisų įranga tokia kaip keltuvai, ratų montavimo ir balansavimo įranga, dažymo kameros, suspausto oro kompresoriai, stabdžių stendai, kondicionierių pildymo stotelės, ratų suvedimo stendai ar ir kita sunki įranga kuri turi būti montuojama,  įrengimai kurių kėlimui reikalinga kėlimo technika ir apmokyto personalo montavimo paslaugos.

4. PREKIŲ ATSIĖMIMAS

4.1.  Prekes galima užsakyti į įmonės „BADS“ parduotuvę ar kliento nurodytu adresu naudojantis kurjerių paslaugomis.

4.2. www.bads.lt el. parduotuvės užsakymai peržiūrimi darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Šeštadienį ir sekmadienį bei valstybinių švenčių dienomis pateikti užsakymai peržiūrimi kitą darbo dieną. Tai galioja ir atsiimant užsakymą „BADS“ parduotuvėje.

4.3. Autoservisų įrangos, įrankių, diagnostinės įrangos ar kitų prekių atsiėmimas įmonės „BADS“ parduotuvėje.

4.3.1. Prekes galima atsiimti įmonės „BADS“ parduotuvės darbo metu, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

4.3.2. Klientams prekės išduodamos pateikus asmens tapatybės dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą) ir sutarties – užsakymo numerį. Jeigu asmens tapatybę patvirtinančio dokumento klientas neturi, įmonės „BADS“ darbuotojas pasilieka teisę prekių neišduoti.

4.3.3. Įmonė „BADS“ neatsako už klientui padarytą žalą, jeigu dėl nuo įmonės „BADS“ nepriklausančių aplinkybių tretieji asmenys gavo sąskaitos kopiją ar unikalų užsakymo numerį ir jų pagrindu jiems buvo perduotos prekės.

4.3.4. Užsakius prekes ir pasirinkus prekių atsiėmimas iš įmonės „BADS“ parduotuvės, pristatymo mokestis nepriskaičiuojamas.

4.3.5. Tuo atveju, jei klientas neatvyksta atsiimti prekių ilgiau nei 14 kalendorinių dienų, įmonė „BADS“ laiko, kad klientas užsakymo atsisakė ir įmonė „BADS“ grąžina klientui pirkimo sumą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų, į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, nebent klientas raštiškai arba elektroniniu paštu paprašo pasandėliuoti apmokėtas  prekes, bet neilgesniam terminui nei 30 kalendorinių dienų nuo prašymo datos.

4.3.6. Pasirinkus” prekių atsiėmimo iš „BADS“ parduotuvės būdą, apie galimybę atsiimti prekę Jums bus pranešta telefonu ar el. paštu.

4.4. Prekių pristatymas per kurjerį.

4.4.1. Pasirinkus prekių pristatymą per kurjerį, prie prekės kainos priskaičiuojamas pristatymo mokestis. Tuo atveju, jeigu užsakymo kaina viršija 80 eurus, pristatymo mokestis nepriskaičiuojamas, išskyrus numatytus atvejus kurie skelbiami www.bads.lt svetainėje (žr. pristatymo sąlygos).

4.4.2. Pasirinkus prekių pristatymą per kurjerį būdą, užsakymas pristatomas kliento nurodytu adresu. Tikslų prekių perdavimo laiką kurjeris telefonu suderina su klientu.

4.4.3. Klientas turi užtikrinti prekių priėmimą sutartu laiku ir adresu. Tuo atveju, jei prekių pristatymas dėl nuo kurjerio nepriklausančių priežasčių nepavyksta du kartus iš eilės, prekės grąžinamos į kurjerio įmonės terminalą. Tokiu atveju pirkėjas gali susisiekti su kurjeriu per 14 dienų ir paprašyti prekes iš naujo pristatyti pirkėjo nurodytu pristatymo adresu. Jeigu aukščiau nurodyti bandymai perduoti prekes klientui nepavyksta, įmonė „BADS“ laiko, kad klientas užsakymo atsisakė, ir toliau yra taikoma šiose taisyklėse prekių atsiėmimui iš įmonės „BADS“ taikoma tvarka bei įmonė „BADS“ grąžina klientui pirkimo sumą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų, į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

4.5. Prekių patikrinimas.

4.5.1. Priimdamas prekes, klientas įsipareigoja atidaryti prekių pakuotę atsargiai, nepažeisdamas pakuotės ir prekės. Tuo atveju, jei klientas pažeidė pakuotę dėl nerūpestingumo arba jei pakuotę buvo galima atidaryti nepažeidžiant pakuotės, įmonė „BADS“ turi teisę grąžinant prekes reikalauti kompensuoti žalą. Tuo atveju, jei pakuotės nėra galimybės atidaryti nepažeidžiant ar nesuplėšant, klientas nėra atsakingas už pakuotės sugadinimą.

4.5.2. Tuo atveju, jei klientas priimdamas prekes pastebi, kad jam atsiųsta netinkama ar defektuota prekė, arba jeigu prekė klientą pasiekia sugadinta ir atidarytoje pakuotėje, apie tai nedelsiant reikia mūsų įmonės personalą parduotuve@bads.lt, skambinti telefonu +370 37 337842 arba, bet kuriuo kitu nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu nurodytu mūsų KONTAKTUOSE, darbo dienomis 8.00–17.00.

4.5.3. Transportavimo metu įmonė „BADS“ yra atsakinga už kliento pirktas prekes. Nuo prekių atsiėmimo momento, prekių sugadinimo ar dingimo rizika pereina klientui.

5. KLIENTO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

5.1. Įmonė „BADS“ naudoja kliento pateiktus asmens duomenis ir duomenis apie atliktus pirkimus, kurie reikalingi kliento el. parduotuvėje pateiktiems užsakymams įvykdyti, vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos įstatymu. Įmonė „BADS“ neperduoda kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pašto ar kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms ta apimtimi, kuri yra reikalinga prekėms pristatyti.

5.2. Įmonė „BADS“ neturi prieigos prie el.bankinininkystės prieigos duomenų ir kliento sąskaitų, jei klientas už prekes moka naudodamasis elektronine bankininkyste.

5.3. Įmonė „BADS“ pasilieka teisę kliento el. pašto adresu ir mobiliuoju telefonu siųsti informaciją apie savo bei partnerių prekes ir pasiūlymus. Klientas turi teisę atsisakyti siunčiamos informacijos ir/arba panaikinti visą informaciją apie klientą iš įmonės „BADS“ duomenų bazės (išskyrus informaciją būtiną vykdyti įmonės „BADS“ įsipareigojimus klientui (tokius kaip garantinis aptarnavimas ir pan.).

6.PREKIŲ GRĄŽINIMAS, SUTARTIES ATSISAKYMAS IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Klientas turi teisę, nenurodydamas priežasčių, sutartį nutraukti per 14 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos už prekes pirktas www.bads.lt elektroninėje parduotuvėje.

6.2. Prekių grąžinimo tikslais klientas turi užpildyti prekių grąžinimo prašymą ir perduoti jį kartu su preke į įmonės „BADS“ parduotuvę arba, grąžindamas prekę per kurjerį, susisiekti su mūsų įmonės personalu parduotuve@bads.lt, skambinti telefonu +370 37 337842 darbo dienomis 8.00–17.00.

Grąžinimo formos prašymą rasite čia: grąžinimo forma.

6.3. Pasinaudodamas grąžinimo teise klientas privalo prekes į įmonės „BADS“ padalinį grąžinti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo grąžinti formos pateikimo.

6.4. Jeigu pirkta prekė dėl kokių nors priežasčių nėra tinkama, teisė prekę grąžinti į įmonės „BADS“ parduotuvę. Rekomenduojame klientui visas prekes, kurias jis pageidauja grąžinti, grąžinti arba pristatyti vienu metu. Su grąžinimu susijusias tiesiogines išlaidas padengia klientas. Grąžinama prekė turi būti nenaudota ir originalioje pakuotėje.

6.5. Tuo atveju, jei klientas sandorio atsisakė, įmonė „BADS“ grąžina klientui pirkimo sumą su pristatymo mokesčiu nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo atsisakyti sandorio perdavimo įmonei „BADS“. Pinigai grąžinami į tą pačią atsiskaitomąją sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

6.6. Tuo atveju, jei klientas grąžinamą prekę sugadino ar pažeidė tyčia ar dėl neatsargumo, įmonė „BADS“ turi teisę atsisakyti priimti prekes arba turi teisę reikalauti kompensuoti patirtus nuostolius.

7. PRETENZIJŲ PATEIKIMAS IR ATSAKOMYBĖ

7.1. UAB „BADS“ atsako už prekių atitiktį reikalavimams ir už trūkumus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

7.2. Klientas turi pateikti pretenziją raštu elektroninio pašto adresu parduotuve@bads.lt arba įmonės „BADS“ parduotuvėje. Pretenzijoje reikia nurodyti kliento vardą ir kontaktinius duomenis, pretenzijos pateikimo datą, prekės trūkumus ir pateikti reikalavimo turinį bei pridėti pirkimą patvirtinantį dokumentą.

7.3. UAB BADS neatsako už klientui padarytą žalą ar už delsimą pristatyti prekę, jei žala ar prekės pristatymo delsimas yra sąlygotas aplinkybių, kurių UAB BADS negalėjo paveikti ir kurių atsiradimo UAB BADS nenumatė ar negalėjo numatyti (nenugalimos jėgos aplinkybė).

7.4. Įmonė „BADS“ neatsako už tai, jei užsakytas prekes naudojant ne pagal paskirtį buvo patirta nuostolių, įskaitant atvejus, kai delsimas įvyksta dėl kliento netinkamai pateiktų duomenų.

7.5. Tarp įmonės „BADS“ ir kliento kylančius ginčus šalys sprendžia derybomis. Nepavykus pasiekti susitarimo, šalys turi teisę kreiptis į vartotojų teisių gynimo tarnybą ar Kauno apylinkės teismą. Teisminio pavaldumo susitarimas yra sudarytas, be kita ko, ir tokiems atvejams, kai pirkėjas, sudaręs susitarimą, persikelia gyventi į užsienį arba jeigu perkelia ten savo veiklos vietą ar buveinę, arba jeigu jo veiklos, gyvenamoji ar buvimo vieta nėra žinoma ieškinio pateikimo momentu.

8. ĮMONĖS „BADS“ ATLIEKAMI TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBAI

8.1. Įmonė „BADS“ remonto metu suremontuoja kliento daikte esančius ir kliento nurodytus gedimus ir trūkumus. Gedimai ir trūkumai yra fiksuojami raštu aptarnavimo užsakymo patvirtinimu.

8.2. Techninė priežiūra – tai reguliariai atliekami prevenciniai darbai, kurie reikalingi įrenginio ilgalaikiam veikimui užtikrinti, vadovaujantis gamintojos gamyklos pateikta naudojimo instrukcija ar priežiūros žurnalu.

8.3. Techninė priežiūra – tai nėra įrenginio perstatymas ir įrenginio keitimas.

8.4. Įmonė „BADS“ gali reikalauti sumokėti už remonto sąmatos sudarymą. Remonto sąmata įmonė „BADS“ neprivalo vadovautis, bet ji visgi negali iš esmės nukrypti nuo jos.

8.5. Jeigu perduodant daiktą remontuoti ar atlikti techninę priežiūrą nėra įmanoma nustatyti galutinio darbo atlikimo termino, nustatomas daikte esančio gedimo ar trūkumo nustatymo terminas. Apie darbo atlikimo terminą klientas informuojamas gedimo ar trūkumo nustatymo termino dieną.

8.6. Techninės priežiūros ar remonto metu esančių darbų atlikimo atveju įmonė „BADS“ naudoja savo medžiagas.

8.7. Įmonė „BADS“ atliekamų techninės priežiūros ar remonto darbų metu nustatytų kitų gedimų ir trūkumų pašalinimas vyksta atitinkamai susitarus su klientu.

8.8. Įmonė „BADS“ įsipareigoja techninės priežiūros metu atliktus darbus registruoti priežiūros žurnale, jeigu klientas pateikė priežiūros žurnalą įmonei „BADS“.

9. GARANTIJA

9.1. Garantija prekei suteikiama vadovaujantis šiomis sąlygomis. Vartotoju šių sąlygų pagrindu yra fizinis asmuo tuo atveju, jei prekių pirkimas nėra susijęs su jo savarankiška ekonomine ar profesine veikla.

9.2. Jei garantijos laikotarpiu atsiranda prekės medžiagos, konstrukcijos ar surinkimo klaidų, suteikiantysis garantiją organizuoja nemokamą prekės pataisymą, jei prekė ar įranga nėra instaliuota ar sumontuota stacionariai.

9.3. Jeigu prekės pataisyti nepavyksta arba jeigu garantiją suteikusysis mano, kad tai ekonomiškai nėra tikslinga, garantiją suteikusi šalis prekę pakeičia nemokamai.

9.4. Jeigu prekės pataisyti nepavyksta arba, garantiją suteikusiojo manymu, tai nėra tikslinga, bet prekės pakeisti nėra galimybės (pirmiausia dėl to, kad ta pati prekė negaminama), komercinę garantiją suteikusysis grąžina už prekes sumokėtus pinigus.

10. GARANTIJA NEGALIOJA, JEI:

10.1. neįmanoma nustatyti prekės serijos numerio;

10.2. prekės gedimas yra susijęs su netinkamu jos naudojimu;

10.3. prekės gedimas atsirado dėl natūralaus susidėvėjimo;

10.4. prekės gedimas yra susijęs su neįprastu išorinės aplinkos poveikiu (per didelė drėgmė, karštis ir pan. poveikis);

10.5. prekės gedimas atsirado dėl nelaimingo atsitikimo (pvz., kritimas);

10.6. prekės gedimas atsirado dėl to, kad nebuvo laikomasi naudojimo instrukcijoje ar kitame prie prekės pridėtame dokumente nustatytų nurodymų;

10.7. prekės priežiūros žurnale, naudojimo instrukcijoje ar kitame prie prekės pridėtame dokumente yra nustatytas periodinis prekės techninės priežiūros atlikimo intervalas, o klientas laiku nesikreipė dėl jo atlikimo į garantiją suteikusiojo atstovybę.

11. GARANTIJA BAIGIA GALIOTI:

11.1. pasibaigus garantijos terminui;

11.2. pašalinus ar pažeidus prekės serijos numerį;

11.3. jei prekę taisė ar bandė taisyti kitas asmuo nei garantiją suteikusysis.

11.4. Jei garantijos laikotarpiu atsiranda prekės medžiagos, konstrukcijos ar surinkimo gedimų, klientas turi teisę garantijos laikotarpiu savo pasirinkimu kreiptis į įmonės „BADS“ parduotuvę, kurios adresą galima rasti svetainėje www.bads.lt

11.5. Kreipiantis į garantiją suteikusįjį, klientas turi perduoti taisomą prekę ir apibūdinti atsiradusį gedimą. Garantiją suteikusiojo atstovybės reikalavimu klientas turi pateikti prekės pirkimą patvirtinantį dokumentą (pvz., sąskaitą arba šias sąlygas).

11.6. Garantiją suteikusysis suremontuoja prekę nemokamai per protingą (sutaisyti reikiamą) laiką. Garantijos suteikėjas telefonu ar el. paštu informuoja klientą apie tai, kad prekė yra pataisyta. Sutaisytą prekę klientas atsiima toje pačioje vietoje į kurią jis ją pristatė remontuoti, jei nėra susitarta atskirai kitaip.

11.7. Jeigu prekės pataisyti nepavyksta arba, pardavimo garantiją suteikusiojo manymu, tai nėra ekonomiškai tikslinga, garantiją suteikusysis informuoja apie tai klientą telefonu ar el. paštu, informuodamas ir apie dieną, kada anksčiausiai klientas galės atsiimti pakeistą prekę. Klientas pakeistą prekę atsiima toje pačioje vietoje, į kurią jis ją pristatė remontuoti.

11.8. Jeigu prekės pataisyti nepavyksta arba tai nėra garantiją suteikusiojo manymu tikslinga, bet prekės pakeitimas nėra įmanomas ir garantiją suteikusysis nusprendė grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, garantiją suteikusysis informuoja apie tai klientą telefonu ar el. paštu. Tokiu atveju klientas privalo parašyti prašymą laisva forma ir nurodyti savo banko sąskaitos numerį, į kurią garantiją suteikusysis galėtų grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Garantiją suteikusysis grąžina pinigus per 14 dienų nuo kliento atsiskaitomosios sąskaitos numerio gavimo. Pinigų grąžinimas į trečiojo asmens atsiskaitomąją sąskaitą yra įmanomas tik turint raštišką kliento prašymą.

11.9. Garantijos suteikėjas nekompensuoja klientui prekių transportavimo išlaidų ir nuostolių, kurias klientas patiria dėl to, kad prekių nebuvo įmanoma naudoti jo gedimo ir taisymo laikotarpiu. Nė vienu atveju garantijos suteikėjas nekompensuoja klientui negautų pajamų.

11.10. Garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kokį prekės buvo taisomos. Nurodytas laikotarpis prasideda nuo dienos, kai klientas perduoda prekę taisyti, ir baigiasi dieną, kai komercinė garantijos suteikėjas informuoja klientą apie tai, kad prekė yra pataisyta.

11.11. Jei garantijos suteikėjas prekę pakeičia nemokamai, pakeistos prekės atžvilgiu garantija neprasideda iš naujo. Pradinė garantija pratęsiama tokiam laikotarpiui, kokį pradinė prekė buvo taisoma. Nurodytas laikotarpis prasideda nuo dienos, kai klientas perduoda prekę taisyti, ir baigiasi dieną, kai garantijos suteikėjas informuoja klientą apie tai, kad pakeistą prekę galima atsiimti.

11.12. Papildomai teisėms, kurios yra susijusios su garantija, vartotoju esantis klientas turi ir kitas įstatymais numatytas teises.

Product added to compare.