Skaitmenų aiškinimas OBD 2 koduose

OBD leidžia stebėti įvairias sistemas. Jos apima variklio valdymo modulį, kėbulą, važiuoklę ir kt. Pažiūrėję į kodą, galite iš karto pasakyti, kurioje sistemoje yra gedimų.

Pirmasis simbolis (raidė)

Visi  OBDII kodai prasideda raide, nurodančia transporto priemonės dalį, kurioje yra gedimas. Pažiūrėkime į kiekvieną raidę. P – Jėgainė. Ji apima variklį, transmisiją ir visus susijusius priedus. U – Tinklų ir transporto priemonių integracija. Tai yra funkcijos, kurias valdo ir bendrina borto kompiuterinės sistemos. B – Kėbulas. Tai dalys, dažniausiai aptinkamos keleivių salono zonoje. C – Šasi. Apima mechanines sistemas ir tokias funkcijas kaip vairavimas, pakaba ir stabdymas.

Antrasis simbolis (skaičius)

Po pirmosios raidės paparastai seka skaičius. Šis skaičius gali būti tiktai „0“ arba „1“. 0 – Jei tai yra „0“, tai yra standartizuotas (SAE  - angl. Society of Automotive Engineers) kodas;  dar žinomas kaip bendras kodas 1 – Jei tai yra „1“, tai jūs matote konkretų gamintojo kodą

Trečiasis simbolis (skaičius)

Šis skaičius žymi konkrečią transporto priemonės sistemą, kurioje yra gedimas. Iš viso yra aštuonios sistemos: 0 – Kuro ir oro matavimas bei pagalbinės išmetamųjų teršalų kontrolės priemonės 1 – Kuro ir oro matavimas 2 – Kuro ir oro matavimas (purkštuvo kontūras) 3 – Uždegimo sistemos arba uždegimo pertrūkiai 4 – Pagalbinės išmetamųjų teršalų kontrolės priemonės 5 – Transporto priemonės greičio ir tuščiosios eigos valdymo sistemos 6 – Kompiuterio ir išvesties grandinės 7 – Transmisija

Ketvirtasis ir penktasis simbolis (skaičius)

Paskutinė diagnostinių gedimų kodų (angl. DTC - Diagnostic Trouble Codes) dalis yra dviženklis skaičius. Šis skaičius apibūdina tikslią problemą, su kuria susidūrėte. Tai gali būti bet kuris skaičius nuo 0 iki 99. Kaip matote, tipiškas diagnostinis gedimų kodas iš viso turi penkis simbolius, ir kiekvienas šių ženklų turi savo aprašymą. Pvz., jei  matote kodą P0219, tai reiškia, kad automobilio variklio greitis yra per didelis. „P“ reiškia, kad problema yra jėgainėje. „0“ reiškia, kad tai yra bendras kodas, o „2“ reiškia degalų ir oro matavimo (purkštuvo grandinės) sistemą. Paskutiniai du skaitmenys (19) nusako problemą; t.y., greičio viršijimo būseną. Norite sužinoti daugiau apie kodus ir jų reikšmes? Čia yra išsamesnis OBD kodų sąrašas: 

P0001 Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open

P0002 Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance

P0003 Fuel Volume Regulator Control Circuit Low

P0004 Fuel Volume Regulator Control Circuit High

P0005 Fuel Shutoff Valve A Control Circuit/Open

P0006 Fuel Shutoff Valve A Control Circuit Low

P0007 Fuel Shutoff Valve A Control Circuit High

P0008 Engine Position System Performance Bank 1

P0009 Engine Position System Performance Bank 2

P000A A Camshaft Position Slow Response Bank 1

P000B B Camshaft Position Slow Response Bank 1

P000C A Camshaft Position Slow Response Bank 2

P000D B Camshaft Position Slow Response Bank 2

P0010 A Camshaft Position Actuator Circuit / Open Bank 1

P0011 A Camshaft Position Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1

P0012 A Camshaft Position Timing Over-Retarded Bank 1

P0013 B Camshaft Position Actuator Circuit / Open Bank 1

P0014 B Camshaft Position Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1

P0015 B Camshaft Position Timing Over-Retarded Bank 1

P0016 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A

P0017 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor B

P0018 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 2 Sensor A

P0019 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 2 Sensor B

P0020 A Camshaft Position Actuator Circuit / Open Bank 2

P0021 A Camshaft Position Timing Over-Advanced or System Performance Bank 2

P0022 A Camshaft Position Timing Over-Retarded Bank 2

P0023 B Camshaft Position Actuator Circuit / Open Bank 2

P0024 B Camshaft Position Timing Over-Advanced or System Performance Bank 2

P0025 B Camshaft Position Timing Over-Retarded Bank 2

P0026 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance Bank 1

P0027 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance Bank 1

P0028 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance Bank 2

P0029 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance Bank 2

P0030 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 1

P0031 HO2S Heater Control Circuit Low Bank 1 Sensor 1

P0032 HO2S Heater Control Circuit High Bank 1 Sensor 1

P0033 Turbocharger/Supercharger Bypass Valve Control Circuit

P0034 Turbocharger/Supercharger Bypass Valve Control Circuit Low

P0035 Turbocharger/Supercharger Bypass Valve Control Circuit High

P0036 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2

P0037 HO2S Heater Control Circuit Low Bank 1 Sensor 2

P0038 HO2S Heater Control Circuit High Bank 1 Sensor 2

P0039 Turbocharger/Supercharger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance

P0040 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/Bank 2 Sensor 1

P0041 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/Bank 2 Sensor 2

P0042 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 3

P0043 HO2S Heater Control Circuit Low Bank 1 Sensor 3

P0044 HO2S Heater Control Circuit High Bank 1 Sensor 3

P0045 Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid A Circuit/Open

P0046 Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid A Circuit

P0047 Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid A Circuit Low

P0048 Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid A Circuit High

P0049 Turbocharger/Supercharger Turbine Overspeed

P004A Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid B Circuit / Open

P004B Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid B Circuit

P004C Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid B Circuit Low

P004D Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid B Circuit High

P004E Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid A Circuit Intermittent/Erratic

P004F Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid B Circuit Intermittent/Erratic

P0050 HO2S Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 1

P0051 HO2S Heater Control Circuit Low Bank 2 Sensor 1

P0052 HO2S Heater Control Circuit High Bank 2 Sensor 1

P0053 HO2S Heater Resistance Bank 1 Sensor 1

P0054 HO2S Heater Resistance Bank 1 Sensor 2

P0055 HO2S Heater Resistance Bank 1 Sensor 3

P0056 HO2S Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 2

P0057 HO2S Heater Control Circuit Low Bank 2 Sensor 2

P0058 HO2S Heater Control Circuit High Bank 2 Sensor 2

P0059 HO2S Heater Resistance Bank 2 Sensor 1

P0060 HO2S Heater Resistance Bank 2 Sensor 2

P0061 HO2S Heater Resistance Bank 2 Sensor 3

P0062 HO2S Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 3

P0063 HO2S Heater Control Circuit Low Bank 2 Sensor 3

P0064 HO2S Heater Control Circuit High Bank 2 Sensor 3

P0065 Air Assisted Injector Control Range/Performance

P0066 Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low

P0067 Air Assisted Injector Control Circuit High

P0068 MAP/MAF Throttle Position Correlation

P0069 Manifold Absolute Pressure Barometric Pressure Correlation

P006A MAP Mass or Volume Air Flow Correlation

P006B MAP Exhaust Pressure Correlation

P006C MAP Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Correlation

P006D Barometric Pressure Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Correlation

P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit

P0071 Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance

P0072 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low

P0073 Ambient Air Temperature Sensor Circuit High

P0074 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent

P0075 Intake Valve Control Solenoid Circuit Bank 1

P0076 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 1

P0077 Intake Valve Control Solenoid Circuit High Bank 1

P0078 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Bank 1

P0079 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 1

P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High Bank 1

P0081 Intake Valve Control Solenoid Circuit Bank 2

P0082 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 2

P0083 Intake Valve Control Solenoid Circuit High Bank 2

P0084 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Bank 2

P0085 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 2

P0086 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High Bank 2

P0087 Fuel Rail/System Pressure Too Low

P0088 Fuel Rail/System Pressure Too High

P0089 Fuel Pressure Regulator 1 Performance

P0090 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit

P0091 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low

P0092 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit High

P0093 Fuel System Leak Detected Large Leak

P0094 Fuel System Leak Detected Small Leak

P0095 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit

P0096 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance

P0097 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low

P0098 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High

P0099 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic

P009A Intake Air Temperature / Ambient Air Temperature Correlation

P0100 Mass or Volume Air Flow A Circuit

P0101 Mass or Volume Air Flow A Circuit Range/Performance

P0102 Mass or Volume Air Flow A Circuit Low

P0103 Mass or Volume Air Flow A Circuit High

P0104 Mass or Volume Air Flow A Circuit Intermittent

P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit

P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance

P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low

P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High

P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent

P010A Mass or Volume Air Flow B Circuit

P010B Mass or Volume Air Flow B Circuit Range/Performance

P010C Mass or Volume Air Flow B Circuit Low

P010D Mass or Volume Air Flow B Circuit High

P010E Mass or Volume Air Flow B Circuit Intermittent/Erratic

P010F Mass or Volume Air Flow Sensor A/B Correlation

P0110 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit

P0111 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance

P0112 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low

P0113 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High

P0114 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent

P0115 Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit

P0116 Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance

P0117 Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Low

P0118 Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit High

P0119 Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent

P011A Engine Coolant Temperature Sensor 1/2 Correlation

P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit

P0121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance

P0122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low

P0123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit High

P0124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent

P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control

P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation

P0127 Intake Air Temperature Too High

P0128 Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature)

P0129 Barometric Pressure Too Low

P012A Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit

P012B Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P012C Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit Low

P012D Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit High

P012E Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit Intermittent/Erratic

P0130 O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1

P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 1

P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 1

P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 1 Sensor 1

P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 1 Sensor 1

P0135 O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 1

P0136 O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2

P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 2

P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 2

P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 1 Sensor 2

P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 1 Sensor 2

P0141 O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 2

P0142 O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 3

P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 3

P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 3

P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 1 Sensor 3

P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 1 Sensor 3

P0147 O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 3

P0148 Fuel Delivery Error

P0149 Fuel Timing Error

P0150 O2 Sensor Circuit Bank 2 Sensor 1

P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 1

P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 1

P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 2 Sensor 1

P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 2 Sensor 1

P0155 O2 Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 1

P0156 O2 Sensor Circuit Bank 2 Sensor 2

P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2

P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2

P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 2 Sensor 2

P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 2 Sensor 2

P0161 O2 Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 2

P0162 O2 Sensor Circuit Bank 2 Sensor 3

P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 3

P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 3

P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 2 Sensor 3

P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 2 Sensor 3

P0167 O2 Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 3

P0168 Fuel Temperature Too High

P0169 Incorrect Fuel Composition

P0170 Fuel Trim Bank 1

P0171 System Too Lean Bank 1

P0172 System Too Rich Bank 1

P0173 Fuel Trim Bank 2

P0174 System Too Lean Bank 2

P0175 System Too Rich Bank 2

P0176 Fuel Composition Sensor Circuit

P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance

P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low

P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High

P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit

P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance

P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low

P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High

P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent

P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit

P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance

P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low

P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High

P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent

P018A Fuel Pressure Sensor B Circuit

P018B Fuel Pressure Sensor B Circuit Range/Performance

P018C Fuel Pressure Sensor B Circuit Low

P018D Fuel Pressure Sensor B Circuit High

P018E Fuel Pressure Sensor B Circuit Intermittent/Erratic

P0190 Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit

P0191 Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit Range/Performance

P0192 Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit Low

P0193 Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit High

P0194 Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit Intermittent/Erratic

P0195 Engine Oil Temperature Sensor

P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance

P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low

P0198 Engine Oil Temperature Sensor High

P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent

P0200 Injector Circuit/Open

P0201 Injector Circuit/Open Cylinder 1

P0202 Injector Circuit/Open Cylinder 2

P0203 Injector Circuit/Open Cylinder 3

P0204 Injector Circuit/Open Cylinder 4

P0205 Injector Circuit/Open Cylinder 5

P0206 Injector Circuit/Open Cylinder 6

P0207 Injector Circuit/Open Cylinder 7

P0208 Injector Circuit/Open Cylinder 8

P0209 Injector Circuit/Open Cylinder 9

P020A Cylinder 1 Injection Timing

P020B Cylinder 2 Injection Timing

P020C Cylinder 3 Injection Timing

P020D Cylinder 4 Injection Timing

P020E Cylinder 5 Injection Timing

P020F Cylinder 6 Injection Timing

P0210 Injector Circuit/Open Cylinder 10

P0211 Injector Circuit/Open Cylinder 11

P0212 Injector Circuit/Open Cylinder 12

P0213 Cold Start Injector 1

P0214 Cold Start Injector 2

P0215 Engine Shutoff Solenoid

P0216 Injector/Injection Timing Control Circuit

P0217 Engine Coolant Over Temperature Condition

P0218 Transmission Fluid Over Temperature Condition

P0219 Engine Overspeed Condition

P021A Cylinder 7 Injection Timing

P021B Cylinder 8 Injection Timing

P021C Cylinder 9 Injection Timing

P021D Cylinder 10 Injection Timing

P021E Cylinder 11 Injection Timing

P021F Cylinder 12 Injection Timing

P0220 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit

P0221 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance

P0222 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Low

P0223 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit High

P0224 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent

P0225 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit

P0226 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance

P0227 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Low

P0228 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit High

P0229 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent

P022A Charge Air Cooler Bypass Control A Circuit /Open

P022B Charge Air Cooler Bypass Control A Circuit Low

P022C Charge Air Cooler Bypass Control A Circuit High

P022D Charge Air Cooler Bypass Control B Circuit /Open

P022E Charge Air Cooler Bypass Control B Circuit Low

P022F Charge Air Cooler Bypass Control B Circuit High

P0230 Fuel Pump Primary Circuit

P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low

P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High

P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent

P0234 Turbocharger/Supercharger Overboost Condition

P0235 Turbocharger/Supercharger Boost Sensor A Circuit

P0236 Turbocharger/Supercharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance

P0237 Turbocharger/Supercharger Boost Sensor A Circuit Low

P0238 Turbocharger/Supercharger Boost Sensor A Circuit High

P0239 Turbocharger/Supercharger Boost Sensor B Circuit

P023A Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit/Open

P023B Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit Low

P023C Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit High

P023D Manifold Absolute Pressure Turbocharger/Supercharger Boost Sensor A Correlation

P023E Manifold Absolute Pressure Turbocharger/Supercharger Boost Sensor B Correlation

P0240 Turbocharger/Supercharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance

P0241 Turbocharger/Supercharger Boost Sensor B Circuit Low

P0242 Turbocharger/Supercharger Boost Sensor B Circuit High

P0243 Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid A

P0244 Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid A Range/Performance

P0245 Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid A Low

P0246 Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid A High

P0247 Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid B

P0248 Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid B Range/Performance

P0249 Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid B Low

P024A Charge Air Cooler Bypass Control A Range/Performance

P024B Charge Air Cooler Bypass Control A Stuck

P024C Charge Air Cooler Bypass Position Sensor A Circuit

P024D Charge Air Cooler Bypass Position Sensor A Circuit Range/Performance

P024E Charge Air Cooler Bypass Position Sensor A Circuit Low

P024F Charge Air Cooler Bypass Position Sensor A Circuit High

P0250 Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid B High

P0251 Injection Pump Fuel Metering Control A (Cam/Rotor/Injector)

P0252 Injection Pump Fuel Metering Control A Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)

P0253 Injection Pump Fuel Metering Control A Low (Cam/Rotor/Injector)

P0254 Injection Pump Fuel Metering Control A High (Cam/Rotor/Injector)

P0255 Injection Pump Fuel Metering Control A Intermittent (Cam/Rotor/Injector)

P0256 Injection Pump Fuel Metering Control B (Cam/Rotor/Injector)

P0257 Injection Pump Fuel Metering Control B Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)

P0258 Injection Pump Fuel Metering Control B Low (Cam/Rotor/Injector)

P0259 Injection Pump Fuel Metering Control B High (Cam/Rotor/Injector)

P025A Fuel Pump Module Control Circuit/Open

P025B Fuel Pump Module Control Circuit Range/Performance

P025C Fuel Pump Module Control Circuit Low

P025D Fuel Pump Module Control Circuit High

P0260 Injection Pump Fuel Metering Control B Intermittent (Cam/Rotor/Injector)

P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low

P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High

P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance

P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low

P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High

P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance

P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low

P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High

P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance

P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low

P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High

P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance

P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low

P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High

P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance

P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low

P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High

P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance

P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low

P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High

P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance

P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low

P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High

P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance

P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low

P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High

P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance

P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low

P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High

P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance

P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low

P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High

P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance

P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low

P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High

P0296 Cylinder 12 Contribution/Balance

P0297 Vehicle Overspeed Condition

P0298 Engine Oil Over Temperature

P0299 Turbocharger/Supercharger Underboost

P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected

P0301 Cylinder 1 Misfire Detected

P0302 Cylinder 2 Misfire Detected

P0303 Cylinder 3 Misfire Detected

P0304 Cylinder 4 Misfire Detected

P0305 Cylinder 5 Misfire Detected

P0306 Cylinder 6 Misfire Detected

P0307 Cylinder 7 Misfire Detected

P0308 Cylinder 8 Misfire Detected

P0309 Cylinder 9 Misfire Detected

P0310 Cylinder 10 Misfire Detected

P0311 Cylinder 11 Misfire Detected

P0312 Cylinder 12 Misfire Detected

P0313 Misfire Detected With Low Fuel

P0314 Single Cylinder Misfire (Cylinder not Specified)

P0315 Crankshaft Position System Variation Not Learned

P0316 Engine Misfire Detected on Startup (First 1000 Revolutions)

P0317 Rough Road Hardware Not Present

P0318 Rough Road Sensor A Signal Circuit

P0319 Rough Road Sensor B Signal Circuit

P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit

P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance

P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal

P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent

P0324 Knock Control System Error

P0325 Knock Sensor 1 Circuit Bank 1 or Single Sensor

P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance Bank 1 or Single Sensor

P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Bank 1 or Single Sensor

P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Bank 1 or Single Sensor

P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent Bank 1 or Single Sensor

P0330 Knock Sensor 2 Circuit Bank 2

P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance Bank 2

P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Bank 2

P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Bank 2

P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent Bank 2

P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit

P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance

P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low

P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High

P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent

P0340 Camshaft Position Sensor A Circuit Bank 1 or Single Sensor

P0341 Camshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance Bank 1 or Single Sensor

P0342 Camshaft Position Sensor A Circuit Low Bank 1 or Single Sensor

P0343 Camshaft Position Sensor A Circuit High Bank 1 or Single Sensor

P0344 Camshaft Position Sensor A Circuit Intermittent Bank 1 or Single Sensor

P0345 Camshaft Position Sensor A Circuit Bank 2

P0346 Camshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance Bank 2

P0347 Camshaft Position Sensor A Circuit Low Bank 2

P0348 Camshaft Position Sensor A Circuit High Bank 2

P0349 Camshaft Position Sensor A Circuit Intermittent Bank 2

P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit

P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit

P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit

P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit

P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit

P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit

P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit

P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit

P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit

P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit

P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit

P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit

P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit

P0363 Misfire Detected Fueling Disabled

P0365 Camshaft Position Sensor B Circuit Bank 1

P0366 Camshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance Bank 1

P0367 Camshaft Position Sensor B Circuit Low Bank 1

P0368 Camshaft Position Sensor B Circuit High Bank 1

P0369 Camshaft Position Sensor B Circuit Intermittent Bank 1

P0370 Timing Reference High Resolution Signal A

P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses

P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses

P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses

P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulse

P0375 Timing Reference High Resolution Signal B

P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses

P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses

P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses

P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses

P0380 Glow Plug/Heater Circuit A

P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit

P0382 Glow Plug/Heater Circuit B

P0383 Glow Plug Control Module Control Circuit Low

P0384 Glow Plug Control Module Control Circuit High

P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit

P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance

P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low

P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High

P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent

P0390 Camshaft Position Sensor B Circuit Bank 2

P0391 Camshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance Bank 2

P0392 Camshaft Position Sensor B Circuit Low Bank 2

P0393 Camshaft Position Sensor B Circuit High Bank 2

P0394 Camshaft Position Sensor B Circuit Intermittent Bank 2

P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow

P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected

P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected

P0403 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit

P0404 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Range/Performance

P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low

P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High

P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low

P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High

P0409 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit

P040A Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A Circuit

P040B Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A Circuit Range/Performance

P040C Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A Circuit Low

P040D Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A Circuit High

P040E Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A Circuit Intermittent/Erratic

P040F Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A/B Correlation

P0410 Secondary Air Injection System

P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected

P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit

P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open

P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted

P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit

P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open

P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted

P0418 Secondary Air Injection System Control A Circuit

P0419 Secondary Air Injection System Control B Circuit

P041A Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor B Circuit

P041B Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor B Circuit Range/Performance

P041C Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor B Circuit Low

P041D Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor B Circuit High

P041E Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor B Circuit Intermittent/Erratic

P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1

P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1

P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1

P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1

P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold Bank 1

P0425 Catalyst Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1

P0426 Catalyst Temperature Sensor Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 1

P0427 Catalyst Temperature Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 1

P0428 Catalyst Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 1

P0429 Catalyst Heater Control Circuit Bank 1

P042A Catalyst Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2

P042B Catalyst Temperature Sensor Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 2

P042C Catalyst Temperature Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 2

P042D Catalyst Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 2

P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 2

P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 2

P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 2

P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 2

P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold Bank 2

P0435 Catalyst Temperature Sensor Circuit Bank 2 Sensor 1

P0436 Catalyst Temperature Sensor Circuit Range/Performance Bank 2 Sensor 1

P0437 Catalyst Temperature Sensor Circuit Low Bank 2 Sensor 1

P0438 Catalyst Temperature Sensor Circuit High Bank 2 Sensor 1

P0439 Catalyst Heater Control Circuit Bank 2

P043A Catalyst Temperature Sensor Circuit Bank 2 Sensor 2

P043B Catalyst Temperature Sensor Circuit Range/Performance Bank 2 Sensor 2

P043C Catalyst Temperature Sensor Circuit Low Bank 2 Sensor 2

P043D Catalyst Temperature Sensor Circuit High Bank 2 Sensor 2

P043E Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice Low Flow

P043F Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice High Flow

P0440 Evaporative Emission System

P0441 Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow

P0442 Evaporative Emission System Leak Detected (small leak)

P0443 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit

P0444 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Open

P0445 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Shorted

P0446 Evaporative Emission System Vent Control Circuit

P0447 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Open

P0448 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Shorted

P0449 Evaporative Emission System Vent Valve/Solenoid Circuit

P0450 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch

P0451 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Range/Performance

P0452 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Low

P0453 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch High

P0454 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Intermittent

P0455 Evaporative Emission System Leak Detected (large leak)

P0456 Evaporative Emission System Leak Detected (very small leak)

P0457 Evaporative Emission System Leak Detected (fuel cap loose/off)

P0458 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Low

P0459 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit High

P0460 Fuel Level Sensor A Circuit

P0461 Fuel Level Sensor A Circuit Range/Performance

P0462 Fuel Level Sensor A Circuit Low

P0463 Fuel Level Sensor A Circuit High

P0464 Fuel Level Sensor A Circuit Intermittent

P0465 EVAP Purge Flow Sensor Circuit

P0466 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance

P0467 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Low

P0468 EVAP Purge Flow Sensor Circuit High

P0469 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Intermittent

P0470 Exhaust Pressure Sensor A Circuit

P0471 Exhaust Pressure Sensor A Circuit Range/Performance

P0472 Exhaust Pressure Sensor A Circuit Low

P0473 Exhaust Pressure Sensor A Circuit High

P0474 Exhaust Pressure Sensor A Circuit Intermittent/Erratic

P0475 Exhaust Pressure Control Valve

P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance

P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low

P0478 Exhaust Pressure Control Valve High

P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent

P047A Exhaust Pressure Sensor B Circuit

P047B Exhaust Pressure Sensor B Circuit Range/Performance

P047C Exhaust Pressure Sensor B Circuit Low

P047D Exhaust Pressure Sensor B Circuit High

P047E Exhaust Pressure Sensor B Circuit Intermittent/Erratic

P0480 Fan 1 Control Circuit

P0481 Fan 2 Control Circuit

P0482 Fan 3 Control Circuit

P0483 Fan Rationality Check

P0484 Fan Circuit Over Current

P0485 Fan Power/Ground Circuit

P0486 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit

P0487 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit A /Open

P0488 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit A Range/Performance

P0489 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit A Low

P0490 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit A High

P0491 Secondary Air Injection System Insufficient Flow Bank 1

P0492 Secondary Air Injection System Insufficient Flow Bank 2

P0493 Fan Overspeed

P0494 Fan Speed Low

P0495 Fan Speed High

P0496 Evaporative Emission System High Purge Flow

P0497 Evaporative Emission System Low Purge Flow

P0498 Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit Low

P0499 Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit High

P0500 Vehicle Speed Sensor A

P0501 Vehicle Speed Sensor A Range/Performance

P0502 Vehicle Speed Sensor A Circuit Low

P0503 Vehicle Speed Sensor A Intermittent/Erratic/High

P0504 Brake Switch A/B Correlation

P0505 Idle Air Control System

P0506 Idle Air Control System RPM Lower Than Expected

P0507 Idle Air Control System RPM Higher Than Expected

P0508 Idle Air Control System Circuit Low

P0509 Idle Air Control System Circuit High

P050A Cold Start Idle Air Control System Performance

P050B Cold Start Ignition Timing Performance

P050C Cold Start Engine Coolant Temperature Performance

P050D Cold Start Rough Idle

P0510 Closed Throttle Position Switch

P0511 Idle Air Control Circuit

P0512 Starter Request Circuit

P0513 Incorrect Immobilizer Key

P0514 Battery Temperature Sensor Circuit Range/Performance

P0515 Battery Temperature Sensor Circuit

P0516 Battery Temperature Sensor Circuit Low

P0517 Battery Temperature Sensor Circuit High

P0518 Idle Air Control Circuit Intermittent

P0519 Idle Air Control System Performance

P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit

P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Range/Performance

P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Low

P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch High

P0524 Engine Oil Pressure Too Low

P0525 Cruise Control Servo Control Circuit Range/Performance

P0526 Fan Speed Sensor Circuit

P0527 Fan Speed Sensor Circuit Range/Performance

P0528 Fan Speed Sensor Circuit No Signal

P0529 Fan Speed Sensor Circuit Intermittent

P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit

P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit Range/Performance

P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit Low

P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit High

P0534 A/C Refrigerant Charge Loss

P0535 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit

P0536 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Range/Performance

P0537 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Low

P0538 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit High

P0539 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Intermittent

P053A Positive Crankcase Ventilation Heater Control Circuit /Open

P053B Positive Crankcase Ventilation Heater Control Circuit Low

P053C Positive Crankcase Ventilation Heater Control Circuit High

P0540 Intake Air Heater A Circuit

P0541 Intake Air Heater A Circuit Low

P0542 Intake Air Heater A Circuit High

P0543 Intake Air Heater A Circuit Open

P0544 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1

P0545 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 1

P0546 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 1

P0547 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 2 Sensor 1

P0548 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Bank 2 Sensor 1

P0549 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 2 Sensor 1

P0550 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit

P0551 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance

P0552 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Low

P0553 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit High

P0554 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Intermittent

P0555 Brake Booster Pressure Sensor Circuit

P0556 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P0557 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Low

P0558 Brake Booster Pressure Sensor Circuit High

P0559 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Intermittent

P0560 System Voltage

P0561 System Voltage Unstable

P0562 System Voltage Low

P0563 System Voltage High

P0564 Cruise Control Multi-Function Input A Circuit

P0565 Cruise Control On Signal

P0566 Cruise Control Off Signal

P0567 Cruise Control Resume Signal

P0568 Cruise Control Set Signal

P0569 Cruise Control Coast Signal

P056A Cruise Control Increase Distance Signal

P056B Cruise Control Decrease Distance Signal

P0570 Cruise Control Accelerate Signal

P0571 Brake Switch A Circuit

P0572 Brake Switch A Circuit Low

P0573 Brake Switch A Circuit High

P0574 Cruise Control System Vehicle Speed Too High

P0575 Cruise Control Input Circuit

P0576 Cruise Control Input Circuit Low

P0577 Cruise Control Input Circuit High

P0578 Cruise Control Multi-Function Input A Circuit Stuck

P0579 Cruise Control Multi-Function Input A Circuit Range/Performance

P0580 Cruise Control Multi-Function Input A Circuit Low

P0581 Cruise Control Multi-Function Input A Circuit High

P0582 Cruise Control Vacuum Control Circuit/Open

P0583 Cruise Control Vacuum Control Circuit Low

P0584 Cruise Control Vacuum Control Circuit High

P0585 Cruise Control Multi-Function Input A/B Correlation

P0586 Cruise Control Vent Control Circuit/Open

P0587 Cruise Control Vent Control Circuit Low

P0588 Cruise Control Vent Control Circuit High

P0589 Cruise Control Multi-Function Input B Circuit

P0590 Cruise Control Multi-Function Input B Circuit Stuck

P0591 Cruise Control Multi-Function Input B Circuit Range/Performance

P0592 Cruise Control Multi-Function Input B Circuit Low

P0593 Cruise Control Multi-Function Input B Circuit High

P0594 Cruise Control Servo Control Circuit/Open

P0595 Cruise Control Servo Control Circuit Low

P0596 Cruise Control Servo Control Circuit High

P0597 Thermostat Heater Control Circuit/Open

P0598 Thermostat Heater Control Circuit Low

P0599 Thermostat Heater Control Circuit High

P0600 Serial Communication Link

P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error

P0602 Control Module Programming Error

P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error

P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error

P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error

P0606 ECM/PCM Processor

P0607 Control Module Performance

P0608 Control Module VSS Output A

P0609 Control Module VSS Output B

P060A Internal Control Module Monitoring Processor Performance

P060B Internal Control Module A/D Processing Performance

P060C Internal Control Module Main Processor Performance

P060D Internal Control Module Accelerator Pedal Position Performance

P060E Internal Control Module Throttle Position Performance

P060F Internal Control Module Coolant Temperature Performance

P0610 Control Module Vehicle Options Error

P0611 Fuel Injector Control Module Performance

P0612 Fuel Injector Control Module Relay Control

P0613 TCM Processor

P0614 ECM / TCM Incompatible

P0615 Starter Relay Circuit

P0616 Starter Relay Circuit Low

P0617 Starter Relay Circuit High

P0618 Alternative Fuel Control Module KAM Error

P0619 Alternative Fuel Control Module RAM/ROM Error

P061A Internal Control Module Torque Performance

P061B Internal Control Module Torque Calculation Performance

P061C Internal Control Module Engine RPM Performance

P061D Internal Control Module Engine Air Mass Performance

P061E Internal Control Module Brake Signal Performance

P061F Internal Control Module Throttle Actuator Controller Performance

P0620 Generator Control Circuit

P0621 Generator Lamp/L Terminal Circuit

P0622 Generator Field/F Terminal Circuit

P0623 Generator Lamp Control Circuit

P0624 Fuel Cap Lamp Control Circuit

P0625 Generator Field/F Terminal Circuit Low

P0626 Generator Field/F Terminal Circuit High

P0627 Fuel Pump A Control Circuit/Open

P0628 Fuel Pump A Control Circuit Low

P0629 Fuel Pump A Control Circuit High

P062A Fuel Pump A Control Circuit Range/Performance

P062B Internal Control Module Fuel Injector Control Performance

P062C Internal Control Module Vehicle Speed Performance

P062D Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 1

P062E Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 2

P062F Internal Control Module EEPROM Error

P0630 VIN Not Programmed or Incompatible ECM/PCM

P0631 VIN Not Programmed or Incompatible TCM

P0632 Odometer Not Programmed ECM/PCM

P0633 Immobilizer Key Not Programmed ECM/PCM

P0634 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Too High

P0635 Power Steering Control Circuit

P0636 Power Steering Control Circuit Low

P0637 Power Steering Control Circuit High

P0638 Throttle Actuator Control Range/Performance Bank 1

P0639 Throttle Actuator Control Range/Performance Bank 2

P063A Generator Voltage Sense Circuit

P063B Generator Voltage Sense Circuit Range/Performance

P063C Generator Voltage Sense Circuit Low

P063D Generator Voltage Sense Circuit High

P063E Auto Configuration Throttle Input Not Present

P063F Auto Configuration Engine Coolant Temperature Input Not Present

P0640 Intake Air Heater Control Circuit

P0641 Sensor Reference Voltage A Circuit/Open

P0642 Sensor Reference Voltage A Circuit Low

P0643 Sensor Reference Voltage A Circuit High

P0644 Driver Display Serial Communication Circuit

P0645 A/C Clutch Relay Control Circuit

P0646 A/C Clutch Relay Control Circuit Low

P0647 A/C Clutch Relay Control Circuit High

P0648 Immobilizer Lamp Control Circuit

P0649 Speed Control Lamp Control Circuit

P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit

P0651 Sensor Reference Voltage B Circuit/Open

P0652 Sensor Reference Voltage B Circuit Low

P0653 Sensor Reference Voltage B Circuit High

P0654 Engine RPM Output Circuit

P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit

P0656 Fuel Level Output Circuit

P0657 Actuator Supply Voltage A Circuit/Open

P0658 Actuator Supply Voltage A Circuit Low

P0659 Actuator Supply Voltage A Circuit High

P065A Generator System Performance

P065B Generator Control Circuit Range/Performance

P0660 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open Bank 1a

P0661 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low Bank 1a

P0662 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High Bank 1a

P0663 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open Bank 2a

P0664 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low Bank 2a

P0665 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High Bank 2a

P0666 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit

P0667 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Range/Performance

P0668 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit Low

P0669 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit High

P066A Glow Plug 1 Control Circuit Low

P066B Glow Plug 1 Control Circuit High

P066C Glow Plug 2 Control Circuit Low

P066D Glow Plug 2 Control Circuit High

P066E Glow Plug 3 Control Circuit Low

P066F Glow Plug 3 Control Circuit High

P0670 Glow Plug Control Module Control Circuit/Open

P0671 Cylinder 1 Glow Plug Circuit/Open

P0672 Cylinder 2 Glow Plug Circuit/Open

P0673 Cylinder 3 Glow Plug Circuit/Open

P0674 Cylinder 4 Glow Plug Circuit/Open

P0675 Cylinder 5 Glow Plug Circuit/Open

P0676 Cylinder 6 Glow Plug Circuit/Open

P0677 Cylinder 7 Glow Plug Circuit/Open

P0678 Cylinder 8 Glow Plug Circuit/Open

P0679 Cylinder 9 Glow Plug Circuit/Open

P067A Glow Plug 4 Control Circuit Low

P067B Glow Plug 4 Control Circuit High

P067C Glow Plug 5 Control Circuit Low

P067D Glow Plug 5 Control Circuit High

P067E Glow Plug 6 Control Circuit Low

P067F Glow Plug 6 Control Circuit High

P0680 Cylinder 10 Glow Plug Circuit/Open

P0681 Cylinder 11 Glow Plug Circuit/Open

P0682 Cylinder 12 Glow Plug Circuit/Open

P0683 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit

P0684 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit Range/Performance

P0685 ECM/PCM Power Relay Control Circuit/Open

P0686 ECM/PCM Power Relay Control Circuit Low

P0687 ECM/PCM Power Relay Control Circuit High

P0688 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit/Open

P0689 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Low

P068A ECM/PCM Power Relay De-Energized Performance Too Early

P068B ECM/PCM Power Relay De-Energized Performance Too Late

P068C Glow Plug 7 Control Circuit Low

P068D Glow Plug 7 Control Circuit High

P068E Glow Plug 8 Control Circuit Low

P068F Glow Plug 8 Control Circuit High

P0690 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit High

P0691 Fan 1 Control Circuit Low

P0692 Fan 1 Control Circuit High

P0693 Fan 2 Control Circuit Low

P0694 Fan 2 Control Circuit High

P0695 Fan 3 Control Circuit Low

P0696 Fan 3 Control Circuit High

P0697 Sensor Reference Voltage C Circuit/Open

P0698 Sensor Reference Voltage C Circuit Low

P0699 Sensor Reference Voltage C Circuit High

P069A Glow Plug 9 Control Circuit Low

P069B Glow Plug 9 Control Circuit High

P069C Glow Plug 10 Control Circuit Low

P069D Glow Plug 10 Control Circuit High

P0700 Transmission Control System (MIL Request)

P0701 Transmission Control System Range/Performance

P0702 Transmission Control System Electrical

P0703 Brake Switch B Circuit

P0704 Clutch Switch Input Circuit

P0705 Transmission Range Sensor A Circuit (PRNDL Input)

P0706 Transmission Range Sensor A Circuit Range/Performance

P0707 Transmission Range Sensor A Circuit Low

P0708 Transmission Range Sensor A Circuit High

P0709 Transmission Range Sensor A Circuit Intermittent

P070A Transmission Fluid Level Sensor Circuit

P070B Transmission Fluid Level Sensor Circuit Range/Performance

P070C Transmission Fluid Level Sensor Circuit Low

P070D Transmission Fluid Level Sensor Circuit High

P070E Transmission Fluid Level Sensor Circuit intermittent/Erratic

P070F Transmission Fluid Level Too Low

P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit

P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Range/Performance

P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Low

P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit High

P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Intermittent

P0715 Input/Turbine Speed Sensor A Circuit

P0716 Input/Turbine Speed Sensor A Circuit Range/Performance

P0717 Input/Turbine Speed Sensor A Circuit No Signal

P0718 Input/Turbine Speed Sensor A Circuit Intermittent

P0719 Brake Switch B Circuit Low

P071A Transmission Mode Switch A Circuit

P071B Transmission Mode Switch A Circuit Low

P071C Transmission Mode Switch A Circuit High

P071D Transmission Mode Switch B Circuit

P071E Transmission Mode Switch B Circuit Low

P071F Transmission Mode Switch B Circuit High

P0720 Output Speed Sensor Circuit

P0721 Output Speed Sensor Circuit Range/Performance

P0722 Output Speed Sensor Circuit No Signal

P0723 Output Speed Sensor Circuit Intermittent

P0724 Brake Switch B Circuit High

P0725 Engine Speed Input Circuit

P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance

P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal

P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent

P0729 Gear 6 Incorrect Ratio

P0730 Incorrect Gear Ratio

P0731 Gear 1 Incorrect Ratio

P0732 Gear 2 Incorrect Ratio

P0733 Gear 3 Incorrect Ratio

P0734 Gear 4 Incorrect Ratio

P0735 Gear 5 Incorrect Ratio

P0736 Reverse Incorrect Ratio

P0737 TCM Engine Speed Output Circuit

P0738 TCM Engine Speed Output Circuit Low

P0739 TCM Engine Speed Output Circuit High

P0740 Torque Converter Clutch Circuit/Open

P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance/Stuck Off

P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On

P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical

P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent

P0745 Pressure Control Solenoid A

P0746 Pressure Control Solenoid A Performance/Stuck Off

P0747 Pressure Control Solenoid A Stuck On

P0748 Pressure Control Solenoid A Electrical

P0749 Pressure Control Solenoid A Intermittent

P0750 Shift Solenoid A

P0751 Shift Solenoid A Performance/Stuck Off

P0752 Shift Solenoid A Stuck On

P0753 Shift Solenoid A Electrical

P0754 Shift Solenoid A Intermittent

P0755 Shift Solenoid B

P0756 Shift Solenoid B Performance/Stuck Off

P0757 Shift Solenoid B Stuck On

P0758 Shift Solenoid B Electrical

P0759 Shift Solenoid B Intermittent

P075A Shift Solenoid G

P075B Shift Solenoid G Performance/Stuck Off

P075C Shift Solenoid G Stuck On

P075D Shift Solenoid G Electrical

P075E Shift Solenoid G Intermittent

P0760 Shift Solenoid C

P0761 Shift Solenoid C Performance/Stuck Off

P0762 Shift Solenoid C Stuck On

P0763 Shift Solenoid C Electrical

P0764 Shift Solenoid C Intermittent

P0765 Shift Solenoid D

P0766 Shift Solenoid D Performance/Stuck Off

P0767 Shift Solenoid D Stuck On

P0768 Shift Solenoid D Electrical

P0769 Shift Solenoid D Intermittent

P076A Shift Solenoid H

P076B Shift Solenoid H Performance/Stuck Off

P076C Shift Solenoid H Stuck On

P076D Shift Solenoid H Electrical

P076E Shift Solenoid H Intermittent

P076F Gear 7 Incorrect Ratio

P0770 Shift Solenoid E

P0771 Shift Solenoid E Performance/Stuck Off

P0772 Shift Solenoid E Stuck On

P0773 Shift Solenoid E Electrical

P0774 Shift Solenoid E Intermittent

P0775 Pressure Control Solenoid B

P0776 Pressure Control Solenoid B Performance/Stuck Off

P0777 Pressure Control Solenoid B Stuck On

P0778 Pressure Control Solenoid B Electrical

P0779 Pressure Control Solenoid B Intermittent

P0780 Shift Error

P0781 1-2 Shift

P0782 2-3 Shift

P0783 3-4 Shift

P0784 4-5 Shift

P0785 Shift/Timing Solenoid

P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance

P0787 Shift/Timing Solenoid Low

P0788 Shift/Timing Solenoid High

P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent

P0790 Normal/Performance Switch Circuit

P0791 Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit

P0792 Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit Range/Performance

P0793 Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit No Signal

P0794 Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit Intermittent

P0795 Pressure Control Solenoid C

P0796 Pressure Control Solenoid C Performance/Stuck Off

P0797 Pressure Control Solenoid C Stuck On

P0798 Pressure Control Solenoid C Electrical

P0799 Pressure Control Solenoid C Intermittent

P0800 Transfer Case Control System (MIL Request)

P0801 Reverse Inhibit Control Circuit

P0802 Transmission Control System MIL Request Circuit/Open

P0803 Upshift/Skip Shift Solenoid Control Circuit

P0804 Upshift/Skip Shift Lamp Control Circuit

P0805 Clutch Position Sensor Circuit

P0806 Clutch Position Sensor Circuit Range/Performance

P0807 Clutch Position Sensor Circuit Low

P0808 Clutch Position Sensor Circuit High

P0809 Clutch Position Sensor Circuit Intermittent

P080A Clutch Position Not Learned

P080B Upshift/Skip Shift Solenoid Control Circuit Range/Performance

P080C Upshift/Skip Shift Solenoid Control Circuit Low

P080D Upshift/Skip Shift Solenoid Control Circuit High

P0810 Clutch Position Control Error

P0811 Excessive Clutch A Slippage

P0812 Reverse Input Circuit

P0813 Reverse Output Circuit

P0814 Transmission Range Display Circuit

P0815 Upshift Switch Circuit

P0816 Downshift Switch Circuit

P0817 Starter Disable Circuit/Open

P0818 Driveline Disconnect Switch Input Circuit

P0819 Up and Down Shift Switch to Transmission Range Correlation

P081A Starter Disable Circuit Low

P081B Starter Disable Circuit High

P081C Park Input Circuit

P081D Neutral Input Circuit

P081E Excessive Clutch B Slippage

P0820 Gear Lever X-Y Position Sensor Circuit

P0821 Gear Lever X Position Circuit

P0822 Gear Lever Y Position Circuit

P0823 Gear Lever X Position Circuit Intermittent

P0824 Gear Lever Y Position Circuit Intermittent

P0825 Gear Lever Push-Pull Switch (Shift Anticipate)

P0826 Up and Down Shift Switch Circuit

P0827 Up and Down Shift Switch Circuit Low

P0828 Up and Down Shift Switch Circuit High

P0829 5-6 Shift

P0830 Clutch Pedal Switch A Circuit

P0831 Clutch Pedal Switch A Circuit Low

P0832 Clutch Pedal Switch A Circuit High

P0833 Clutch Pedal Switch B Circuit

P0834 Clutch Pedal Switch B Circuit Low

P0835 Clutch Pedal Switch B Circuit High

P0836 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit

P0837 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Range/Performance

P0838 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Low

P0839 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit High

P083A Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch G Circuit

P083B Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch G Circuit Range/Performance

P083C Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch G Circuit Low

P083D Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch G Circuit High

P083E Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch G Circuit Intermittent

P083F Clutch Pedal Switch A/B Correlation

P0840 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit

P0841 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Range/Performance

P0842 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Low

P0843 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit High

P0844 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Intermittent

P0845 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit

P0846 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Range/Performance

P0847 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Low

P0848 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit High

P0849 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Intermittent

P084A Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch H Circuit

P084B Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch H Circuit Range/Performance

P084C Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch H Circuit Low

P084D Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch H Circuit High

P084E Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch H Circuit Intermittent

P0850 Park/Neutral Switch Input Circuit

P0851 Park/Neutral Switch Input Circuit Low

P0852 Park/Neutral Switch Input Circuit High

P0853 Drive Switch Input Circuit

P0854 Drive Switch Input Circuit Low

P0855 Drive Switch Input Circuit High

P0856 Traction Control Input Signal

P0857 Traction Control Input Signal Range/Performance

P0858 Traction Control Input Signal Low

P0859 Traction Control Input Signal High

P085A Gear Shift Module B Communication Circuit

P085B Gear Shift Module B Communication Circuit Low

P085C Gear Shift Module B Communication Circuit High

P0860 Gear Shift Module A Communication Circuit

P0861 Gear Shift Module A Communication Circuit Low

P0862 Gear Shift Module A Communication Circuit High

P0863 TCM Communication Circuit

P0864 TCM Communication Circuit Range/Performance

P0865 TCM Communication Circuit Low

P0866 TCM Communication Circuit High

P0867 Transmission Fluid Pressure

P0868 Transmission Fluid Pressure Low

P0869 Transmission Fluid Pressure High

P0870 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit

P0871 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Range/Performance

P0872 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Low

P0873 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit High

P0874 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Intermittent

P0875 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit

P0876 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Range/Performance

P0877 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Low

P0878 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit High

P0879 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Intermittent

P0880 TCM Power Input Signal

P0881 TCM Power Input Signal Range/Performance

P0882 TCM Power Input Signal Low

P0883 TCM Power Input Signal High

P0884 TCM Power Input Signal Intermittent

P0885 TCM Power Relay Control Circuit/Open

P0886 TCM Power Relay Control Circuit Low

P0887 TCM Power Relay Control Circuit High

P0888 TCM Power Relay Sense Circuit

P0889 TCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance

P0890 TCM Power Relay Sense Circuit Low

P0891 TCM Power Relay Sense Circuit High

P0892 TCM Power Relay Sense Circuit Intermittent

P0893 Multiple Gears Engaged

P0894 Transmission Component Slipping

P0895 Shift Time Too Short

P0896 Shift Time Too Long

P0897 Transmission Fluid Deteriorated

P0898 Transmission Control System MIL Request Circuit Low

P0899 Transmission Control System MIL Request Circuit High

P0900 Clutch Actuator Circuit/Open

P0901 Clutch Actuator Circuit Range/Performance

P0902 Clutch Actuator Circuit Low

P0903 Clutch Actuator Circuit High

P0904 Gate Select Position Circuit

P0905 Gate Select Position Circuit Range/Performance

P0906 Gate Select Position Circuit Low

P0907 Gate Select Position Circuit High

P0908 Gate Select Position Circuit Intermittent

P0909 Gate Select Control Error

P0910 Gate Select Actuator Circuit/Open

P0911 Gate Select Actuator Circuit Range/Performance

P0912 Gate Select Actuator Circuit Low

P0913 Gate Select Actuator Circuit High

P0914 Gear Shift Position Circuit

P0915 Gear Shift Position Circuit Range/Performance

P0916 Gear Shift Position Circuit Low

P0917 Gear Shift Position Circuit High

P0918 Gear Shift Position Circuit Intermittent

P0919 Gear Shift Position Control Error

P0920 Gear Shift Forward Actuator Circuit/Open

P0921 Gear Shift Forward Actuator Circuit Range/Performance

P0922 Gear Shift Forward Actuator Circuit Low

P0923 Gear Shift Forward Actuator Circuit High

P0924 Gear Shift Reverse Actuator Circuit/Open

P0925 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Range/Performance

P0926 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Low

P0927 Gear Shift Reverse Actuator Circuit High

P0928 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit/Open

P0929 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Range/Performance

P0930 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Low

P0931 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit High

P0932 Hydraulic Pressure Sensor Circuit

P0933 Hydraulic Pressure Sensor Range/Performance

P0934 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Low

P0935 Hydraulic Pressure Sensor Circuit High

P0936 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Intermittent

P0937 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit

P0938 Hydraulic Oil Temperature Sensor Range/Performance

P0939 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Low

P0940 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit High

P0941 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Intermittent

P0942 Hydraulic Pressure Unit

P0943 Hydraulic Pressure Unit Cycling Period Too Short

P0944 Hydraulic Pressure Unit Loss of Pressure

P0945 Hydraulic Pump Relay Circuit/Open

P0946 Hydraulic Pump Relay Circuit Range/Performance

P0947 Hydraulic Pump Relay Circuit Low

P0948 Hydraulic Pump Relay Circuit High

P0949 Auto Shift Manual Adaptive Learning Not Complete

P0950 Auto Shift Manual Control Circuit

P0951 Auto Shift Manual Control Circuit Range/Performance

P0952 Auto Shift Manual Control Circuit Low

P0953 Auto Shift Manual Control Circuit High

P0954 Auto Shift Manual Control Circuit Intermittent

P0955 Auto Shift Manual Mode Circuit

P0956 Auto Shift Manual Mode Circuit Range/Performance

P0957 Auto Shift Manual Mode Circuit Low

P0958 Auto Shift Manual Mode Circuit High

P0959 Auto Shift Manual Mode Circuit Intermittent

P0960 Pressure Control Solenoid A Control Circuit/Open

P0961 Pressure Control Solenoid A Control Circuit Range/Performance

P0962 Pressure Control Solenoid A Control Circuit Low

P0963 Pressure Control Solenoid A Control Circuit High

P0964 Pressure Control Solenoid B Control Circuit/Open

P0965 Pressure Control Solenoid B Control Circuit Range/Performance

P0966 Pressure Control Solenoid B Control Circuit Low

P0967 Pressure Control Solenoid B Control Circuit High

P0968 Pressure Control Solenoid C Control Circuit/Open

P0969 Pressure Control Solenoid C Control Circuit Range/Performance

P0970 Pressure Control Solenoid C Control Circuit Low

P0971 Pressure Control Solenoid C Control Circuit High

P0972 Shift Solenoid A Control Circuit Range/Performance

P0973 Shift Solenoid A Control Circuit Low

P0974 Shift Solenoid A Control Circuit High

P0975 Shift Solenoid B Control Circuit Range/Performance

P0976 Shift Solenoid B Control Circuit Low

P0977 Shift Solenoid B Control Circuit High

P0978 Shift Solenoid C Control Circuit Range/Performance

P0979 Shift Solenoid C Control Circuit Low

P0980 Shift Solenoid C Control Circuit High

P0981 Shift Solenoid D Control Circuit Range/Performance

P0982 Shift Solenoid D Control Circuit Low

P0983 Shift Solenoid D Control Circuit High

P0984 Shift Solenoid E Control Circuit Range/Performance

P0985 Shift Solenoid E Control Circuit Low

P0986 Shift Solenoid E Control Circuit High

P0987 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit

P0988 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit Range/Performance

P0989 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit Low

P0990 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit High

P0991 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit Intermittent

P0992 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit

P0993 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit Range/Performance

P0994 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit Low

P0995 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit High

P0996 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit Intermittent

P0997 Shift Solenoid F Control Circuit Range/Performance

P0998 Shift Solenoid F Control Circuit Low

P0999 Shift Solenoid F Control Circuit High

P099A Shift Solenoid G Control Circuit Range/Performance

P099B Shift Solenoid G Control Circuit Low

P099C Shift Solenoid G Control Circuit High

P099D Shift Solenoid H Control Circuit Range/Performance

P099E Shift Solenoid H Control Circuit Low

P099F Shift Solenoid H Control Circuit High

P0A00 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit

P0A01 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance

P0A02 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Low

P0A03 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit High

P0A04 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Intermittent

P0A05 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit/Open

P0A06 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit Low

P0A07 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit High

P0A08 DC/DC Converter Status Circuit

P0A09 DC/DC Converter Status Circuit Low

P0A0A High Voltage System Inter-Lock Circuit

P0A0B High Voltage System Inter-Lock Circuit Performance

P0A0C High Voltage System Inter-Lock Circuit Low

P0A0D High Voltage System Inter-Lock Circuit High

P0A0E High Voltage System Inter-Lock Circuit Intermittent

P0A0F Engine Failed to Start

P0A10 DC/DC Converter Status Circuit High

P0A11 DC/DC Converter Enable Circuit/Open

P0A12 DC/DC Converter Enable Circuit Low

P0A13 DC/DC Converter Enable Circuit High

P0A14 Engine Mount A Control Circuit/Open

P0A15 Engine Mount A Control Circuit Low

P0A16 Engine Mount A Control Circuit High

P0A17 Motor Torque Sensor Circuit

P0A18 Motor Torque Sensor Circuit Range/Performance

P0A19 Motor Torque Sensor Circuit Low

P0A1A Generator Control Module

P0A1B Drive Motor A Control Module

P0A1C Drive Motor B Control Module

P0A1D Hybrid Powertrain Control Module

P0A1E Starter/Generator Control Module

P0A1F Battery Energy Control Module

P0A20 Motor Torque Sensor Circuit High

P0A21 Motor Torque Sensor Circuit Intermittent

P0A22 Generator Torque Sensor Circuit

P0A23 Generator Torque Sensor Circuit Range/Performance

P0A24 Generator Torque Sensor Circuit Low

P0A25 Generator Torque Sensor Circuit High

P0A26 Generator Torque Sensor Circuit Intermittent

P0A27 Hybrid Battery Power Off Circuit

P0A28 Hybrid Battery Power Off Circuit Low

P0A29 Hybrid Battery Power Off Circuit High

P0A2A Drive Motor A Temperature Sensor Circuit

P0A2B Drive Motor A Temperature Sensor Circuit Range/Performance

P0A2C Drive Motor A Temperature Sensor Circuit Low

P0A2D Drive Motor A Temperature Sensor Circuit High

P0A2E Drive Motor A Temperature Sensor Circuit Intermittent

P0A2F Drive Motor A Over Temperature

P0A30 Drive Motor B Temperature Sensor Circuit

P0A31 Drive Motor B Temperature Sensor Circuit Range/Performance

P0A32 Drive Motor B Temperature Sensor Circuit Low

P0A33 Drive Motor B Temperature Sensor Circuit High

P0A34 Drive Motor B Temperature Sensor Circuit Intermittent

P0A35 Drive Motor B Over Temperature

P0A36 Generator Temperature Sensor Circuit

P0A37 Generator Temperature Sensor Circuit Range/Performance

P0A38 Generator Temperature Sensor Circuit Low

P0A39 Generator Temperature Sensor Circuit High

P0A3A Generator Temperature Sensor Circuit Intermittent

P0A3B Generator Over Temperature

P0A3C Drive Motor A Inverter Over Temperature

P0A3D Drive Motor B Inverter Over Temperature

P0A3E Generator Inverter Over Temperature

P0A3F Drive Motor A Position Sensor Circuit

P0A40 Drive Motor A Position Sensor Circuit Range/Performance

P0A41 Drive Motor A Position Sensor Circuit Low

P0A42 Drive Motor A Position Sensor Circuit High

P0A43 Drive Motor A Position Sensor Circuit Intermittent

P0A44 Drive Motor A Position Sensor Circuit Overspeed

P0A45 Drive Motor B Position Sensor Circuit

P0A46 Drive Motor B Position Sensor Circuit Range/Performance

P0A47 Drive Motor B Position Sensor Circuit Low

P0A48 Drive Motor B Position Sensor Circuit High

P0A49 Drive Motor B Position Sensor Circuit Intermittent

P0A4A Drive Motor B Position Sensor Circuit Overspeed

P0A4B Generator Position Sensor Circuit

P0A4C Generator Position Sensor Circuit Range/Performance

P0A4D Generator Position Sensor Circuit Low

P0A4E Generator Position Sensor Circuit High

P0A4F Generator Position Sensor Circuit Intermittent

P0A50 Generator Position Sensor Circuit Overspeed

P0A51 Drive Motor A Current Sensor Circuit

P0A52 Drive Motor A Current Sensor Circuit Range/Performance

P0A53 Drive Motor A Current Sensor Circuit Low

P0A54 Drive Motor A Current Sensor Circuit High

P0A55 Drive Motor B Current Sensor Circuit

P0A56 Drive Motor B Current Sensor Circuit Range/Performance

P0A57 Drive Motor B Current Sensor Circuit Low

P0A58 Drive Motor B Current Sensor Circuit High

P0A59 Generator Current Sensor Circuit

P0A5A Generator Current Sensor Circuit Range/Performance

P0A5B Generator Current Sensor Circuit Low

P0A5C Generator Current Sensor Circuit High

P0A5D Drive Motor A Phase U Current

P0A5E Drive Motor A Phase U Current Low

P0A5F Drive Motor A Phase U Current High

P0A60 Drive Motor A Phase V Current

P0A61 Drive Motor A Phase V Current Low

P0A62 Drive Motor A Phase V Current High

P0A63 Drive Motor A Phase W Current

P0A64 Drive Motor A Phase W Current Low

P0A65 Drive Motor A Phase W Current High

P0A66 Drive Motor B Phase U Current

P0A67 Drive Motor B Phase U Current Low

P0A68 Drive Motor B Phase U Current High

P0A69 Drive Motor B Phase V Current

P0A6A Drive Motor B Phase V Current Low

P0A6B Drive Motor B Phase V Current High

P0A6C Drive Motor B Phase W Current

P0A6D Drive Motor B Phase W Current Low

P0A6E Drive Motor B Phase W Current High

P0A6F Generator Phase U Current

P0A70 Generator Phase U Current Low

P0A71 Generator Phase U Current High

P0A72 Generator Phase V Current

P0A73 Generator Phase V Current Low

P0A74 Generator Phase V Current High

P0A75 Generator Phase W Current

P0A76 Generator Phase W Current Low

P0A77 Generator Phase W Current High

P0A78 Drive Motor A Inverter Performance

P0A79 Drive Motor B Inverter Performance

P0A7A Generator Inverter Performance

P0A7B Battery Energy Control Module Requested MIL Illumination

P0A7C Motor Electronics Over Temperature

P0A7D Hybrid Battery Pack State of Charge Low

P0A7E Hybrid Battery Pack Over Temperature

P0A7F Hybrid Battery Pack Deterioration

P0A80 Replace Hybrid Battery Pack

P0A81 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 1 Control Circuit/Open

P0A82 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 1 Performance/Stuck Off

P0A83 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 1 Stuck On

P0A84 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 1 Control Circuit Low

P0A85 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 1 Control Circuit High

P0A86 14 Volt Power Module Current Sensor Circuit

P0A87 14 Volt Power Module Current Sensor Circuit Range/Performance

P0A88 14 Volt Power Module Current Sensor Circuit Low

P0A89 14 Volt Power Module Current Sensor Circuit High

P0A8A 14 Volt Power Module Current Sensor Circuit Intermittent

P0A8B 14 Volt Power Module System Voltage

P0A8C 14 Volt Power Module System Voltage Unstable

P0A8D 14 Volt Power Module System Voltage Low

P0A8E 14 Volt Power Module System Voltage High

P0A8F 14 Volt Power Module System Performance

P0A90 Drive Motor A Performance

P0A91 Drive Motor B Performance

P0A92 Hybrid Generator Performance

P0A93 Inverter Cooling System Performance

P0A94 DC/DC Converter Performance

P0A95 High Voltage Fuse

P0A96 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 2 Control Circuit

P0A97 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 2 Performance/Stuck Off

P0A98 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 2 Stuck On

P0A99 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 2 Control Circuit Low

P0A9A Hybrid Battery Pack Cooling Fan 2 Control Circuit High

P0A9B Hybrid Battery Temperature Sensor A Circuit

P0A9C Hybrid Battery Temperature Sensor A Range/Performance

P0A9D Hybrid Battery Temperature Sensor A Circuit Low

P0A9E Hybrid Battery Temperature Sensor A Circuit High

P0A9F Hybrid Battery Temperature Sensor A Circuit Intermittent/Erratic

P0AA0 Hybrid Battery Positive Contactor Circuit

P0AA1 Hybrid Battery Positive Contactor Circuit Stuck Closed

P0AA2 Hybrid Battery Positive Contactor Circuit Stuck Open

P0AA3 Hybrid Battery Negative Contactor Circuit

P0AA4 Hybrid Battery Negative Contactor Circuit Stuck Closed

P0AA5 Hybrid Battery Negative Contactor Circuit Stuck Open

P0AA6 Hybrid Battery Voltage System Isolation Fault

P0AA7 Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit

P0AA8 Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit Range/Performance

P0AA9 Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit Low

P0AAA Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit High

P0AAB Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit Intermittent/Erratic

P0AAC Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit

P0AAD Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit Range/Performance

P0AAE Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit Low

P0AAF Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit High

P0AB0 Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit Intermittent/Erratic

P0AB1 Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit

P0AB2 Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit Range/Performance

P0AB3 Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit Low

P0AB4 Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit High

P0AB5 Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit Intermittent/Erratic

P0AB6 Engine Mount B Control Circuit/Open

P0AB7 Engine Mount B Control Circuit Low

P0AB8 Engine Mount B Control Circuit High

P0AB9 Hybrid System Performance

P0ABA Hybrid Battery Pack Voltage Sense Circuit

P0ABB Hybrid Battery Pack Voltage Sense Circuit Range/Performance

P0ABC Hybrid Battery Pack Voltage Sense Circuit Low

P0ABD Hybrid Battery Pack Voltage Sense Circuit High

P0ABE Hybrid Battery Pack Voltage Sense Circuit Intermittent/Erratic

P0ABF Hybrid Battery Pack Current Sensor Circuit

P0AC0 Hybrid Battery Pack Current Sensor Circuit Range/Performance

P0AC1 Hybrid Battery Pack Current Sensor Circuit Low

P0AC2 Hybrid Battery Pack Current Sensor Circuit High

P0AC3 Hybrid Battery Pack Current Sensor Circuit Intermittent/Erratic

P0AC4 Hybrid Powertrain Control Module Requested MIL Illumination

P0AC5 Hybrid Battery Temperature Sensor B Circuit

P0AC6 Hybrid Battery Temperature Sensor B Range/Performance

P0AC7 Hybrid Battery Temperature Sensor B Circuit Low

P0AC8 Hybrid Battery Temperature Sensor B Circuit High

P0AC9 Hybrid Battery Temperature Sensor B Circuit Intermittent/Erratic

P0ACA Hybrid Battery Temperature Sensor C Circuit

P0ACB Hybrid Battery Temperature Sensor C Range/Performance

P0ACC Hybrid Battery Temperature Sensor C Circuit Low

P0ACD Hybrid Battery Temperature Sensor C Circuit High

P0ACE Hybrid Battery Temperature Sensor C Circuit Intermittent/Erratic

P0ACF Hybrid Battery Pack Cooling Fan 3 Control Circuit

P0AD0 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 3 Performance/Stuck Off

P0AD1 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 3 Stuck On

P0AD2 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 3 Control Circuit Low

P0AD3 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 3 Control Circuit High

P0AD4 Hybrid Battery Pack Air Flow System Insufficient Air Flow

P0AD5 Hybrid Battery Pack Air Flow Valve A Control Circuit/Open

P0AD6 Hybrid Battery Pack Air Flow Valve A Control Circuit Range/Performance

P0AD7 Hybrid Battery Pack Air Flow Valve A Control Circuit Low

P0AD8 Hybrid Battery Pack Air Flow Valve A Control Circuit High

P0AD9 Hybrid Battery Positive Contactor Control Circuit/Open

P0ADA Hybrid Battery Positive Contactor Control Circuit Range/Performance

P0ADB Hybrid Battery Positive Contactor Control Circuit Low

P0ADC Hybrid Battery Positive Contactor Control Circuit High

P0ADD Hybrid Battery Negative Contactor Control Circuit/Open

P0ADE Hybrid Battery Negative Contactor Control Circuit Range/Performance

P0ADF Hybrid Battery Negative Contactor Control Circuit Low

P0AE0 Hybrid Battery Negative Contactor Control Circuit High

P0AE1 Hybrid Battery Precharge Contactor Circuit

P0AE2 Hybrid Battery Precharge Contactor Circuit Stuck Closed

P0AE3 Hybrid Battery Precharge Contactor Circuit Stuck Open

P0AE4 Hybrid Battery Precharge Contactor Control Circuit

P0AE5 Hybrid Battery Precharge Contactor Control Circuit Range/Performance

P0AE6 Hybrid Battery Precharge Contactor Control Circuit Low

P0AE7 Hybrid Battery Precharge Contactor Control Circuit High

P0AE8 Hybrid Battery Temperature Sensor D Circuit

P0AE9 Hybrid Battery Temperature Sensor D Range/Performance

P0AEA Hybrid Battery Temperature Sensor D Circuit Low

P0AEB Hybrid Battery Temperature Sensor D Circuit High

P0AEC Hybrid Battery Temperature Sensor D Circuit Intermittent/Erratic

P0AED Drive Motor Inverter Temperature Sensor A Circuit

P0AEE Drive Motor Inverter Temperature Sensor A Circuit Range/Performance

P0AEF Drive Motor Inverter Temperature Sensor A Circuit Low

P0AF0 Drive Motor Inverter Temperature Sensor A Circuit High

P0AF1 Drive Motor Inverter Temperature Sensor A Circuit Intermittent/Erratic

P0AF2 Drive Motor Inverter Temperature Sensor B Circuit

P0AF3 Drive Motor Inverter Temperature Sensor B Circuit Range/Performance

P0AF4 Drive Motor Inverter Temperature Sensor B Circuit Low

P0AF5 Drive Motor Inverter Temperature Sensor B Circuit High

P0AF6 Drive Motor Inverter Temperature Sensor B Circuit Intermittent/Erratic

P0AF7 14 Volt Power Module Internal Temperature Too High

P0AF8 Hybrid Battery System Voltage

P0AF9 Hybrid Battery System Voltage Unstable

P0AFA Hybrid Battery System Voltage Low

P0AFB Hybrid Battery System Voltage High

P0B00 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase U Current

P0B01 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase U Current Low

P0B02 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase U Current High

P0B03 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase V Current

P0B04 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase V Current Low

P0B05 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase V Current High

P0B06 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase W Current

P0B07 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase W Current Low

P0B08 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase W Current High

P0B09 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Supply Voltage Circuit/Open

P0B0A Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Supply Voltage Circuit Low

P0B0B Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Supply Voltage Circuit High

P0B0C Auxiliary Transmission Fluid Pump Hydraulic Leakage

P0B0D Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Control Module

P0B12 Ignition Coil A Primarg Control Circuit High

P0B56 Camshaft Position A Actuator Bank 1 Circuit Low

P0B89 Invalid Data Rcvd From Ctrl Module Instrument Cluster

P0D11 EVAP Emission Purge Flow Sensor CKT Intermittent

P0FFF Time Reference High Res Signal A Erratic Pulses

P2000 NOx Trap Efficiency Below Threshold Bank 1

P2001 NOx Trap Efficiency Below Threshold Bank 2

P2002 Diesel Particulate Filter Efficiency Below Threshold Bank 1

P2003 Diesel Particulate Filter Efficiency Below Threshold Bank 2

P2004 Intake Manifold Runner Control Stuck Open Bank 1a

P2005 Intake Manifold Runner Control Stuck Open Bank 2a

P2006 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed Bank 1a

P2007 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed Bank 2a

P2008 Intake Manifold Runner Control Circuit/Open Bank 1a

P2009 Intake Manifold Runner Control Circuit Low Bank 1a

P2010 Intake Manifold Runner Control Circuit High Bank 1a

P2011 Intake Manifold Runner Control Circuit/Open Bank 2a

P2012 Intake Manifold Runner Control Circuit Low Bank 2a

P2013 Intake Manifold Runner Control Circuit High Bank 2a

P2014 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Bank 1a

P2015 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance Bank 1a

P2016 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low Bank 1a

P2017 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High Bank 1a

P2018 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent Bank 1a

P2019 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Bank 2a

P2020 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance Bank 2a

P2021 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low Bank 2a

P2022 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High Bank 2a

P2023 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent Bank 2a

P2024 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit

P2025 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Performance

P2026 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Low Voltage

P2027 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit High Voltage

P2028 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Intermittent

P2029 Fuel Fired Heater Disabled

P2030 Fuel Fired Heater Performance

P2031 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2

P2032 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 2

P2033 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 2

P2034 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 2 Sensor 2

P2035 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Bank 2 Sensor 2

P2036 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 2 Sensor 2

P2037 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit

P2038 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P2039 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Low

P203A Reductant Level Sensor Circuit

P203B Reductant Level Sensor Circuit Range/Performance

P203C Reductant Level Sensor Circuit Low

P203D Reductant Level Sensor Circuit High

P203E Reductant Level Sensor Circuit Intermittent/Erratic

P203F Reductant Level Low

P2040 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit High

P2041 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Intermittent

P2042 Reductant Temperature Sensor Circuit

P2043 Reductant Temperature Sensor Circuit Range/Performance

P2044 Reductant Temperature Sensor Circuit Low

P2045 Reductant Temperature Sensor Circuit High

P2046 Reductant Temperature Sensor Circuit Intermittent

P2047 Reductant Injector Circuit/Open Bank 1 Unit 1

P2048 Reductant Injector Circuit Low Bank 1 Unit 1

P2049 Reductant Injector Circuit High Bank 1 Unit 1

P204A Reductant Pressure Sensor Circuit

P204B Reductant Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P204C Reductant Pressure Sensor Circuit Low

P204D Reductant Pressure Sensor Circuit High

P204E Reductant Pressure Sensor Circuit Intermittent/Erratic

P2050 Reductant Injector Circuit/Open Bank 2 Unit 1

P2051 Reductant Injector Circuit Low Bank 2 Unit 1

P2052 Reductant Injector Circuit High Bank 2 Unit 1

P2053 Reductant Injector Circuit/Open Bank 1 Unit 2

P2054 Reductant Injector Circuit Low Bank 1 Unit 2

P2055 Reductant Injector Circuit High Bank 1 Unit 2

P2056 Reductant Injector Circuit/Open Bank 2 Unit 2

P2057 Reductant Injector Circuit Low Bank 2 Unit 2

P2058 Reductant Injector Circuit High Bank 2 Unit 2

P2059 Reductant Injection Air Pump Control Circuit/Open

P205A Reductant Tank Temperature Sensor Circuit

P205B Reductant Tank Temperature Sensor Circuit Range/Performance

P205D Reductant Tank Temperature Sensor Circuit High

P205E Reductant Tank Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic

P2060 Reductant Injection Air Pump Control Circuit Low

P2061 Reductant Injection Air Pump Control Circuit High

P2062 Reductant/Regeneration Supply Control Circuit/Open

P2063 Reductant Supply Control Circuit Low

P2064 Reductant Supply Control Circuit High

P2065 Fuel Level Sensor B Circuit

P2066 Fuel Level Sensor B Performance

P2067 Fuel Level Sensor B Circuit Low

P2068 Fuel Level Sensor B Circuit High

P2069 Fuel Level Sensor B Circuit Intermittent

P206E Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Open Bank 2a

P206F Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Closed Bank 2a

P2070 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Open Bank 1a

P2071 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Closed Bank 1a

P2072 Throttle Actuator Control System Ice Blockage

P2073 Manifold Absolute Pressure/Mass Air Flow Throttle Position Correlation at Idle

P2074 Manifold Absolute Pressure/Mass Air Flow Throttle Position Correlation at Higher Load

P2075 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Bank 1a

P2076 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance Bank 1a

P2077 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Low Bank 1a

P2078 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit High Bank 1a

P2079 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Intermittent Bank 1a

P207A Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Bank 2a

P207B Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance Bank 2a

P207C Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Low Bank 2a

P207D Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit High Bank 2a

P207E Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Intermittent Bank 2a

P207F ISO/SAE reserved

P205C Reductant Tank Temperature Sensor Circuit Low

P2080 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 1

P2081 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent Bank 1 Sensor 1

P2082 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance Bank 2 Sensor 1

P2083 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent Bank 2 Sensor 1

P2084 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 2

P2085 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent Bank 1 Sensor 2

P2086 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance Bank 2 Sensor 2

P2087 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent Bank 2 Sensor 2

P2088 A Camshaft Position Actuator Control Circuit Low Bank 1b

P2089 A Camshaft Position Actuator Control Circuit High Bank 1b

P2090 B Camshaft Position Actuator Control Circuit Low Bank 1c

P2091 B Camshaft Position Actuator Control Circuit High Bank 1c

P2092 A Camshaft Position Actuator Control Circuit Low Bank 2b

P2093 A Camshaft Position Actuator Control Circuit High Bank 2b

P2094 B Camshaft Position Actuator Control Circuit Low Bank 2c

P2095 B Camshaft Position Actuator Control Circuit High Bank 2c

P2096 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean Bank 1

P2097 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich Bank 1

P2098 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean Bank 2

P2099 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich Bank 2

P2100 Throttle Actuator Control Motor Circuit/Open

P2101 Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance

P2102 Throttle Actuator Control Motor Circuit Low

P2103 Throttle Actuator Control Motor Circuit High

P2104 Throttle Actuator Control System Forced Idle

P2105 Throttle Actuator Control System Forced Engine Shutdown

P2106 Throttle Actuator Control System Forced Limited Power

P2107 Throttle Actuator Control Module Processor

P2108 Throttle Actuator Control Module Performance

P2109 Throttle/Pedal Position Sensor A Minimum Stop Performance

P2110 Throttle Actuator Control System Forced Limited RPM

P2111 Throttle Actuator Control System Stuck Open

P2112 Throttle Actuator Control System Stuck Closed

P2113 Throttle/Pedal Position Sensor B Minimum Stop Performance

P2114 Throttle/Pedal Position Sensor C Minimum Stop Performance

P2115 Throttle/Pedal Position Sensor D Minimum Stop Performance

P2116 Throttle/Pedal Position Sensor E Minimum Stop Performance

P2117 Throttle/Pedal Position Sensor F Minimum Stop Performance

P2118 Throttle Actuator Control Motor Current Range/Performance

P2119 Throttle Actuator Control Throttle Body Range/Performance

P2120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit

P2121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit Range/Performance

P2122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit Low

P2123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit High

P2124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit Intermittent

P2125 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch E Circuit

P2126 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch E Circuit Range/Performance

P2127 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch E Circuit Low

P2128 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch E Circuit High

P2129 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch E Circuit Intermittent

P2130 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch F Circuit

P2131 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch F Circuit Range/Performance

P2132 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch F Circuit Low

P2133 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch F Circuit High

P2134 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch F Circuit Intermittent

P2135 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A/B Voltage Correlation

P2136 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A/C Voltage Correlation

P2137 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B/C Voltage Correlation

P2138 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D/E Voltage Correlation

P2139 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D/F Voltage Correlation

P213A Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit B/Open

P213B Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit B Range/Performance

P213C Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit B Low

P213D Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit B High

P2140 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch E/F Voltage Correlation

P2141 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit A Low

P2142 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit A High

P2143 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit/Open

P2144 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit Low

P2145 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit High

P2146 Fuel Injector Group A Supply Voltage Circuit/Open

P2147 Fuel Injector Group A Supply Voltage Circuit Low

P2148 Fuel Injector Group A Supply Voltage Circuit High

P2149 Fuel Injector Group B Supply Voltage Circuit/Open

P2150 Fuel Injector Group B Supply Voltage Circuit Low

P2151 Fuel Injector Group B Supply Voltage Circuit High

P2152 Fuel Injector Group C Supply Voltage Circuit/Open

P2153 Fuel Injector Group C Supply Voltage Circuit Low

P2154 Fuel Injector Group C Supply Voltage Circuit High

P2155 Fuel Injector Group D Supply Voltage Circuit/Open

P2156 Fuel Injector Group D Supply Voltage Circuit Low

P2157 Fuel Injector Group D Supply Voltage Circuit High

P2158 Vehicle Speed Sensor B

P2159 Vehicle Speed Sensor B Range/Performance

P215A Vehicle Speed Wheel Speed Correlation

P215B Vehicle Speed Output Shaft Speed Correlation

P2160 Vehicle Speed Sensor B Circuit Low

P2161 Vehicle Speed Sensor B Intermittent/Erratic

P2162 Vehicle Speed Sensor A/B Correlation

P2163 Throttle/Pedal Position Sensor A Maximum Stop Performance

P2164 Throttle/Pedal Position Sensor B Maximum Stop Performance

P2165 Throttle/Pedal Position Sensor C Maximum Stop Performance

P2166 Throttle/Pedal Position Sensor D Maximum Stop Performance

P2167 Throttle/Pedal Position Sensor E Maximum Stop Performance

P2168 Throttle/Pedal Position Sensor F Maximum Stop Performance

P2169 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit/Open

P2170 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit Low

P2171 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit High

P2172 Throttle Actuator Control System Sudden High Airflow Detected

P2173 Throttle Actuator Control System High Airflow Detected

P2174 Throttle Actuator Control System Sudden Low Airflow Detected

P2175 Throttle Actuator Control System Low Airflow Detected

P2176 Throttle Actuator Control System Idle Position Not Learned

P2177 System Too Lean Off Idle Bank 1

P2178 System Too Rich Off Idle Bank 1

P2179 System Too Lean Off Idle Bank 2

P2180 System Too Rich Off Idle Bank 2

P2181 Cooling System Performance

P2182 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit

P2183 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance

P2184 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Low

P2185 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit High

P2186 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic

P2187 System Too Lean at Idle Bank 1

P2188 System Too Rich at Idle Bank 1

P2189 System Too Lean at Idle Bank 2

P2190 System Too Rich at Idle Bank 2

P2191 System Too Lean at Higher Load Bank 1

P2192 System Too Rich at Higher Load Bank 1

P2193 System Too Lean at Higher Load Bank 2

P2194 System Too Rich at Higher Load Bank 2

P2195 O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean Bank 1 Sensor 1

P2196 O2 Sensor Signal Biased/Stuck Rich Bank 1 Sensor 1

P2197 O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean Bank 2 Sensor 1

P2198 O2 Sensor Signal Biased/Stuck Rich Bank 2 Sensor 1

P2199 Intake Air Temperature Sensor 1/2 Correlation

P2200 NOx Sensor Circuit Bank 1

P2201 NOx Sensor Circuit Range/Performance Bank 1

P2202 NOx Sensor Circuit Low Bank 1

P2203 NOx Sensor Circuit High Bank 1

P2204 NOx Sensor Circuit Intermittent Bank 1

P2205 NOx Sensor Heater Control Circuit/Open Bank 1

P2206 NOx Sensor Heater Control Circuit Low Bank 1

P2207 NOx Sensor Heater Control Circuit High Bank 1

P2208 NOx Sensor Heater Sense Circuit Bank 1

P2209 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance Bank 1

P2210 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low Bank 1

P2211 NOx Sensor Heater Sense Circuit High Bank 1

P2212 NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent Bank 1

P2213 NOx Sensor Circuit Bank 2

P2214 NOx Sensor Circuit Range/Performance Bank 2

P2215 NOx Sensor Circuit Low Bank 2

P2216 NOx Sensor Circuit High Bank 2

P2217 NOx Sensor Circuit Intermittent Bank 2

P2218 NOx Sensor Heater Control Circuit/Open Bank 2

P2219 NOx Sensor Heater Control Circuit Low Bank 2

P2220 NOx Sensor Heater Control Circuit High Bank 2

P2221 NOx Sensor Heater Sense Circuit Bank 2

P2222 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance Bank 2

P2223 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low Bank 2

P2224 NOx Sensor Heater Sense Circuit High Bank 2

P2225 NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent Bank 2

P2226 Barometric Pressure Circuit

P2227 Barometric Pressure Circuit Range/Performance

P2228 Barometric Pressure Circuit Low

P2229 Barometric Pressure Circuit High

P2230 Barometric Pressure Circuit Intermittent

P2231 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit Bank 1 Sensor 1

P2232 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit Bank 1 Sensor 2

P2233 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit Bank 1 Sensor 3

P2234 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit Bank 2 Sensor 1

P2235 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit Bank 2 Sensor 2

P2236 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit Bank 2 Sensor 3

P2237 O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open Bank 1 Sensor 1

P2238 O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low Bank 1 Sensor 1

P2239 O2 Sensor Positive Current Control Circuit High Bank 1 Sensor 1

P2240 O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open Bank 2 Sensor 1

P2241 O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low Bank 2 Sensor 1

P2242 O2 Sensor Positive Current Control Circuit High Bank 2 Sensor 1

P2243 O2 Sensor Reference Voltage Circuit/Open Bank 1 Sensor 1

P2244 O2 Sensor Reference Voltage Performance Bank 1 Sensor 1

P2245 O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low Bank 1 Sensor 1

P2246 O2 Sensor Reference Voltage Circuit High Bank 1 Sensor 1

P2247 O2 Sensor Reference Voltage Circuit/Open Bank 2 Sensor 1

P2248 O2 Sensor Reference Voltage Performance Bank 2 Sensor 1

P2249 O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low Bank 2 Sensor 1

P2250 O2 Sensor Reference Voltage Circuit High Bank 2 Sensor 1

P2251 O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open Bank 1 Sensor 1

P2252 O2 Sensor Negative Current Control Circuit Low Bank 1 Sensor 1

P2253 O2 Sensor Negative Current Control Circuit High Bank 1 Sensor 1

P2254 O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open Bank 2 Sensor 1

P2255 O2 Sensor Negative Current Control Circuit Low Bank 2 Sensor 1

P2256 O2 Sensor Negative Current Control Circuit High Bank 2 Sensor 1

P2257 Secondary Air Injection System Control A Circuit Low

P2258 Secondary Air Injection System Control A Circuit High

P2259 Secondary Air Injection System Control B Circuit Low

P2260 Secondary Air Injection System Control B Circuit High

P2261 Turbocharger/Supercharger Bypass Valve Mechanical

P2262 Turbocharger/Supercharger Boost Pressure Not Detected Mechanical

P2263 Turbocharger/Supercharger Boost System Performance

P2264 Water in Fuel Sensor Circuit

P2265 Water in Fuel Sensor Circuit Range/Performance

P2266 Water in Fuel Sensor Circuit Low

P2267 Water in Fuel Sensor Circuit High

P2268 Water in Fuel Sensor Circuit Intermittent

P2269 Water in Fuel Condition

P2270 O2 Sensor Signal Stuck Lean Bank 1 Sensor 2

P2271 O2 Sensor Signal Stuck Rich Bank 1 Sensor 2

P2272 O2 Sensor Signal Stuck Lean Bank 2 Sensor 2

P2273 O2 Sensor Signal Stuck Rich Bank 2 Sensor 2

P2274 O2 Sensor Signal Stuck Lean Bank 1 Sensor 3

P2275 O2 Sensor Signal Stuck Rich Bank 1 Sensor 3

P2276 O2 Sensor Signal Stuck Lean Bank 2 Sensor 3

P2277 O2 Sensor Signal Stuck Rich Bank 2 Sensor 3

P2278 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 3/Bank 2 Sensor 3

P2279 Intake Air System Leak

P2280 Air Flow Restriction/Air Leak Between Air Filter and MAF

P2281 Air Leak Between MAF and Throttle Body

P2282 Air Leak Between Throttle Body and Intake Valves

P2283 Injector Control Pressure Sensor Circuit

P2284 Injector Control Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P2285 Injector Control Pressure Sensor Circuit Low

P2286 Injector Control Pressure Sensor Circuit High

P2287 Injector Control Pressure Sensor Circuit Intermittent

P2288 Injector Control Pressure Too High

P2289 Injector Control Pressure Too High Engine Off

P2290 Injector Control Pressure Too Low

P2291 Injector Control Pressure Too Low Engine Cranking

P2292 Injector Control Pressure Erratic

P2293 Fuel Pressure Regulator 2 Performance

P2294 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit

P2295 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit Low

P2296 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit High

P2297 O2 Sensor Out of Range During Deceleration Bank 1 Sensor 1

P2298 O2 Sensor Out of Range During Deceleration Bank 2 Sensor 1

P2299 Brake Pedal Position/Accelerator Pedal Position Incompatible

P2300 Ignition Coil A Primary Control Circuit Low

P2301 Ignition Coil A Primary Control Circuit High

P2302 Ignition Coil A Secondary Circuit

P2303 Ignition Coil B Primary Control Circuit Low

P2304 Ignition Coil B Primary Control Circuit High

P2305 Ignition Coil B Secondary Circuit

P2306 Ignition Coil C Primary Control Circuit Low

P2307 Ignition Coil C Primary Control Circuit High

P2308 Ignition Coil C Secondary Circuit

P2309 Ignition Coil D Primary Control Circuit Low

P2310 Ignition Coil D Primary Control Circuit High

P2311 Ignition Coil D Secondary Circuit

P2312 Ignition Coil E Primary Control Circuit Low

P2313 Ignition Coil E Primary Control Circuit High

P2314 Ignition Coil E Secondary Circuit

P2315 Ignition Coil F Primary Control Circuit Low

P2316 Ignition Coil F Primary Control Circuit High

P2317 Ignition Coil F Secondary Circuit

P2318 Ignition Coil G Primary Control Circuit Low

P2319 Ignition Coil G Primary Control Circuit High

P2320 Ignition Coil G Secondary Circuit

P2321 Ignition Coil H Primary Control Circuit Low

P2322 Ignition Coil H Primary Control Circuit High

P2323 Ignition Coil H Secondary Circuit

P2324 Ignition Coil I Primary Control Circuit Low

P2325 Ignition Coil I Primary Control Circuit High

P2326 Ignition Coil I Secondary Circuit

P2327 Ignition Coil J Primary Control Circuit Low

P2328 Ignition Coil J Primary Control Circuit High

P2329 Ignition Coil J Secondary Circuit

P2330 Ignition Coil K Primary Control Circuit Low

P2331 Ignition Coil K Primary Control Circuit High

P2332 Ignition Coil K Secondary Circuit

P2333 Ignition Coil L Primary Control Circuit Low

P2334 Ignition Coil L Primary Control Circuit High

P2335 Ignition Coil L Secondary Circuit

P2336 Cylinder 1 Above Knock Threshold

P2337 Cylinder 2 Above Knock Threshold

P2338 Cylinder 3 Above Knock Threshold

P2339 Cylinder 4 Above Knock Threshold

P2340 Cylinder 5 Above Knock Threshold

P2341 Cylinder 6 Above Knock Threshold

P2342 Cylinder 7 Above Knock Threshold

P2343 Cylinder 8 Above Knock Threshold

P2344 Cylinder 9 Above Knock Threshold

P2345 Cylinder 10 Above Knock Threshold

P2346 Cylinder 11 Above Knock Threshold

P2347 Cylinder 12 Above Knock Threshold

P2400 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit/Open

P2401 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit Low

P2402 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit High

P2403 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit/Open

P2404 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Range/Performance

P2405 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Low

P2406 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit High

P2407 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Intermittent/Erratic

P2408 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit

P2409 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit Range/Performance

P240A Evaporative Emission System Leak Detection Pump Heater Control Circuit/Open

P240B Evaporative Emission System Leak Detection Pump Heater Control Circuit Low

P240C Evaporative Emission System Leak Detection Pump Heater Control Circuit High

P240D ISO/SAE reserved

P240E ISO/SAE reserved

P240F ISO/SAE reserved

P2410 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit Low

P2411 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit High

P2412 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit Intermittent/Erratic

P2413 Exhaust Gas Recirculation System Performance

P2414 O2 Sensor Exhaust Sample Error Bank 1 Sensor 1

P2415 O2 Sensor Exhaust Sample Error Bank 2 Sensor 1

P2416 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/Bank 1 Sensor 3

P2417 O2 Sensor Signals Swapped Bank 2 Sensor 2/Bank 2 Sensor 3

P2418 Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit/Open

P2419 Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit Low

P2420 Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit High

P2421 Evaporative Emission System Vent Valve Stuck Open

P2422 Evaporative Emission System Vent Valve Stuck Closed

P2423 HC Adsorption Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1

P2424 HC Adsorption Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 2

P2425 Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit/Open

P2426 Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit Low

P2427 Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit High

P2428 Exhaust Gas Temperature Too High Bank 1

P2429 Exhaust Gas Temperature Too High Bank 2

P242A Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 3

P242B Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 3

P242C Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 3

P242D Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 3

P242E Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic Bank 1 Sensor 3

P242F Diesel Particulate Filter Restriction Ash Accumulation

P2430 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Bank 1

P2431 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Range/Performance Bank 1

P2432 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Low Bank 1

P2433 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit High Bank 1

P2434 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Intermittent/Erratic Bank 1

P2435 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Bank 2

P2436 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Range/Performance Bank 2

P2437 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Low Bank 2

P2438 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit High Bank 2

P2439 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Intermittent/Erratic Bank 2

P2440 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open Bank 1

P2441 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Closed Bank 1

P2442 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open Bank 2

P2443 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Closed Bank 2

P2444 Secondary Air Injection System Pump Stuck On Bank 1

P2445 Secondary Air Injection System Pump Stuck Off Bank 1

P2446 Secondary Air Injection System Pump Stuck On Bank 2

P2447 Secondary Air Injection System Pump Stuck Off Bank 2

P2448 Secondary Air Injection System High Air Flow Bank 1

P2449 Secondary Air Injection System High Air Flow Bank 2

P2450 Evaporative Emission System Switching Valve Performance/Stuck Open

P2451 Evaporative Emission System Switching Valve Stuck Closed

P2452 Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit

P2453 Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P2454 Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit Low

P2455 Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit High

P2456 Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit Intermittent/Erratic

P2457 Exhaust Gas Recirculation Cooling System Performance

P2458 Diesel Particulate Filter Regeneration Duration

P2459 Diesel Particulate Filter Regeneration Frequency

P245A Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Control Circuit/Open

P245B Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Control Circuit Range/Performance

P245C Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Control Circuit Low

P245D Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Control Circuit High

P245E ISO/SAE reserved

P245F ISO/SAE reserved

P2500 Generator Lamp/LTerminal Circuit Low

P2501 Generator Lamp/LTerminal Circuit High

P2502 Charging System Voltage

P2503 Charging System Voltage Low

P2504 Charging System Voltage High

P2505 ECM/PCM Power Input Signal

P2506 ECM/PCM Power Input Signal Range/Performance

P2507 ECM/PCM Power Input Signal Low

P2508 ECM/PCM Power Input Signal High

P2509 ECM/PCM Power Input Signal Intermittent

P250A Engine Oil Level Sensor Circuit

P250B Engine Oil Level Sensor Circuit Range/Performance

P250C Engine Oil Level Sensor Circuit Low

P250D Engine Oil Level Sensor Circuit High

P250E Engine Oil Level Sensor Circuit Intermittent/Erratic

P250F Engine Oil Level Too Low

P2510 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance

P2511 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Intermittent

P2512 Event Data Recorder Request Circuit/ Open

P2513 Event Data Recorder Request Circuit Low

P2514 Event Data Recorder Request Circuit High

P2515 A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit

P2516 A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit Range/Performance

P2517 A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit Low

P2518 A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit High

P2519 A/C Request A Circuit

P251A PTO Enable Switch Circuit/Open

P251B PTO Enable Switch Circuit Low

P251C PTO Enable Switch Circuit High

P251D PTO Engine Shutdown Circuit/Open

P251E PTO Engine Shutdown Circuit Low

P251F PTO Engine Shutdown Circuit High

P2520 A/C Request A Circuit Low

P2521 A/C Request A Circuit High

P2522 A/C Request B Circuit

P2523 A/C Request B Circuit Low

P2524 A/C Request B Circuit High

P2525 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit

P2526 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P2527 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Low

P2528 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit High

P2529 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Intermittent

P252A Engine Oil Quality Sensor Circuit

P252B Engine Oil Quality Sensor Circuit Range/Performance

P252C Engine Oil Quality Sensor Circuit Low

P252D Engine Oil Quality Sensor Circuit High

P252E Engine Oil Quality Circuit Intermittent/Erratic

P252F Engine Oil Level Too High

P2530 Ignition Switch Run Position Circuit

P2531 Ignition Switch Run Position Circuit Low

P2532 Ignition Switch Run Position Circuit High

P2533 Ignition Switch Run/Start Position Circuit

P2534 Ignition Switch Run/Start Position Circuit Low

P2535 Ignition Switch Run/Start Position Circuit High

P2536 Ignition Switch Accessory Position Circuit

P2537 Ignition Switch Accessory Position Circuit Low

P2538 Ignition Switch Accessory Position Circuit High

P2539 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit

P253A PTO Sense Circuit/Open

P253B PTO Sense Circuit Range/Performance

P253C PTO Sense Circuit Low

P253D PTO Sense Circuit High

P253E PTO Sense Circuit Intermittent/Erratic

P253F Engine Oil Deteriorated

P2540 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Range/Performance

P2541 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Low

P2542 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit High

P2543 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Intermittent

P2544 Torque Management Request Input Signal A

P2545 Torque Management Request Input Signal A Range/Performance

P2546 Torque Management Request Input Signal A Low

P2547 Torque Management Request Input Signal A High

P2548 Torque Management Request Input Signal B

P2549 Torque Management Request Input Signal B Range/Performance

P254A PTO Speed Selector Sensor/Switch 1 Circuit/Open

P254B PTO Speed Selector Sensor/Switch 1 Range/Performance

P254C PTO Speed Selector Sensor/Switch 1 Circuit Low

P254D PTO Speed Selector Sensor/Switch 1 Circuit High

P254E PTO Speed Selector Sensor/Switch 1 Circuit Intermittent/Erratic

P254F Engine Hood Switch Circuit

P2550 Torque Management Request Input Signal B Low

P2551 Torque Management Request Input Signal B High

P2552 Throttle/Fuel Inhibit Circuit

P2553 Throttle/Fuel Inhibit Circuit Range/Performance

P2554 Throttle/Fuel Inhibit Circuit Low

P2555 Throttle/Fuel Inhibit Circuit High

P2556 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit

P2557 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Range/Performance

P2558 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Low

P2559 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit High

P255A PTO Speed Selector Sensor/Switch 2 Circuit/Open

P255B PTO Speed Selector Sensor/Switch 2 Range/Performance

P255C PTO Speed Selector Sensor/Switch 2 Circuit Low

P255D PTO Speed Selector Sensor/Switch 2 Circuit High

P255E PTO Speed Selector Sensor/Switch 2 Circuit Intermittent/Erratic

P255F ISO/SAE reserved

P2560 Engine Coolant Level Low

P2561 A/C Control Module Requested MIL Illumination

P2562 Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit

P2563 Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit Range/Performance

P2564 Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit Low

P2565 Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit High

P2566 Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit Intermittent

P2567 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit

P2568 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Range/Performance

P2569 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Low

P256A Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Circuit/Open

P256B Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Range/Performance

P256C Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Circuit Low

P256D Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Circuit High

P256E Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Circuit Intermittent/Erratic

P256F ISO/SAE reserved

P2570 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit High

P2571 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic

P2572 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit

P2573 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Range/Performance

P2574 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Low

P2575 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit High

P2576 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Intermittent/Erratic

P2577 Direct Ozone Reduction Catalyst Efficiency Below Threshold

P2578 Turbocharger Speed Sensor Circuit

P2579 Turbocharger Speed Sensor Circuit Range/Performance

P257A Vacuum Reservoir Control Circuit Open

P257B Vacuum Reservoir Control Circuit Low

P257C Vacuum Reservoir Control Circuit High

P257D Engine Hood Switch Circuit Range/Performance

P257E Engine Hood Switch Circuit Low

P257F Engine Hood Switch Circuit High

P2580 Turbocharger Speed Sensor Circuit Low

P2581 Turbocharger Speed Sensor Circuit High

P2582 Turbocharger Speed Sensor Circuit Intermittent

P2583 Cruise Control Front Distance Range Sensor

P2584 Fuel Additive Control Module Requested MIL Illumination

P2585 Fuel Additive Control Module Warning Lamp Request

P2586 Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit

P2587 Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Range/Performance

P2588 Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Low

P2589 Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit High

P2590 Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Intermittent/Erratic

P2600 Coolant Pump Control Circuit/Open

P2601 Coolant Pump Control Circuit Range/Performance

P2602 Coolant Pump Control Circuit Low

P2603 Coolant Pump Control Circuit High

P2604 Intake Air Heater A Circuit Range/Performance

P2605 Intake Air Heater A Circuit/Open

P2606 Intake Air Heater B Circuit Range/Performance

P2607 Intake Air Heater B Circuit Low

P2608 Intake Air Heater B Circuit High

P2609 Intake Air Heater System Performance

P260A PTO Control Circuit/Open

P260B PTO Control Circuit Low

P260C PTO Control Circuit High

P260D PTO Engaged Lamp Control Circuit

P260E ISO/SAE reserved

P260F Evaporative System Monitoring Processor Performance

P2610 ECM/PCM Internal Engine Off Timer Performance

P2611 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit/Open

P2612 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit Low

P2613 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit High

P2614 Camshaft Position Signal Output Circuit/Open

P2615 Camshaft Position Signal Output Circuit Low

P2616 Camshaft Position Signal Output Circuit High

P2617 Crankshaft Position Signal Output Circuit/Open

P2618 Crankshaft Position Signal Output Circuit Low

P2619 Crankshaft Position Signal Output Circuit High

P2620 Throttle Position Output Circuit/Open

P2621 Throttle Position Output Circuit Low

P2622 Throttle Position Output Circuit High

P2623 Injector Control Pressure Regulator Circuit/Open

P2624 Injector Control Pressure Regulator Circuit Low

P2625 Injector Control Pressure Regulator Circuit High

P2626 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open Bank 1 Sensor 1

P2627 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Low Bank 1 Sensor 1

P2628 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit High Bank 1 Sensor 1

P2629 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open Bank 2 Sensor 1

P2630 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Low Bank 2 Sensor 1

P2631 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit High Bank 2 Sensor 1

P2632 Fuel Pump B Control Circuit /Open

P2633 Fuel Pump B Control Circuit Low

P2634 Fuel Pump B Control Circuit High

P2635 Fuel Pump A Low Flow / Performance

P2636 Fuel Pump B Low Flow / Performance

P2637 Torque Management Feedback Signal A

P2638 Torque Management Feedback Signal A Range/Performance

P2639 Torque Management Feedback Signal A Low

P2640 Torque Management Feedback Signal A High

P2641 Torque Management Feedback Signal B

P2642 Torque Management Feedback Signal B Range/Performance

P2643 Torque Management Feedback Signal B Low

P2644 Torque Management Feedback Signal B High

P2645 A Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open Bank 1

P2646 A Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off Bank 1

P2647 A Rocker Arm Actuator System Stuck On Bank 1

P2648 A Rocker Arm Actuator Control Circuit Low Bank 1

P2649 A Rocker Arm Actuator Control Circuit High Bank 1

P264A A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Bank 1

P264B A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Range/Performance Bank 1

P264C A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Low Bank 1

P264D A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit High Bank 1

P264E A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Intermittent/Erratic Bank 1

P2650 B Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open Bank 1

P2651 B Rocker Arm Actuator System Performance/Stuck Off Bank 1

P2652 B Rocker Arm Actuator System Stuck On Bank 1

P2653 B Rocker Arm Actuator Control Circuit Low Bank 1

P2654 B Rocker Arm Actuator Control Circuit High Bank 1

P2655 A Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open Bank 2

P2656 A Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off Bank 2

P2657 A Rocker Arm Actuator System Stuck On Bank 2

P2658 A Rocker Arm Actuator Control Circuit Low Bank 2

P2659 A Rocker Arm Actuator Control Circuit High Bank 2

P265A B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Bank 1

P265B B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Range/Performance Bank 1

P265C B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Low Bank 1

P265D B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit High Bank 1

P265E B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Intermittent/Erratic Bank 1

P2660 B Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open Bank 2

P2661 B Rocker Arm Actuator System Performance/Stuck Off Bank 2

P2662 B Rocker Arm Actuator System Stuck On Bank 2

P2663 B Rocker Arm Actuator Control Circuit Low Bank 2

P2664 B Rocker Arm Actuator Control Circuit High Bank 2

P2665 Fuel Shutoff Valve B Control Circuit/Open

P2666 Fuel Shutoff Valve B Control Circuit Low

P2667 Fuel Shutoff Valve B Control Circuit High

P2668 Fuel Mode Indicator Lamp Control Circuit

P2669 Actuator Supply Voltage B Circuit /Open

P266A A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Bank 2

P266B A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Range/Performance Bank 2

P266C A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Low Bank 2

P266D A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit High Bank 2

P266E A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Intermittent/Erratic Bank 2

P2670 Actuator Supply Voltage B Circuit Low

P2671 Actuator Supply Voltage B Circuit High

P2672 Injection Pump Timing Offset

P2673 Injection Pump Timing Calibration Not Learned

P2674 Injection Pump Fuel Calibration Not Learned

P2675 Air Cleaner Inlet Control Circuit/Open

P2676 Air Cleaner Inlet Control Circuit Low

P2677 Air Cleaner Inlet Control Circuit High

P2678 Coolant Degassing Valve Control Circuit/Open

P2679 Coolant Degassing Valve Control Circuit Low

P267A B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Bank 2

P267B B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Range/Performance Bank 2

P267C B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Low Bank 2

P267D B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit High Bank 2

P267E B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Intermittent/Erratic Bank 2

P2680 Coolant Degassing Valve Control Circuit High

P2681 Engine Coolant Bypass Valve Control Circuit/Open

P2682 Engine Coolant Bypass Valve Control Circuit Low

P2683 Engine Coolant Bypass Valve Control Circuit High

P2684 Actuator Supply Voltage C Circuit/Open

P2685 Actuator Supply Voltage C Circuit Low

P2686 Actuator Supply Voltage C Circuit High

P2687 Fuel Supply Heater Control Circuit/Open

P2688 Fuel Supply Heater Control Circuit Low

P2689 Fuel Supply Heater Control Circuit High

P2700 Transmission Friction Element A Apply Time Range/Performance

P2701 Transmission Friction Element B Apply Time Range/Performance

P2702 Transmission Friction Element C Apply Time Range/Performance

P2703 Transmission Friction Element D Apply Time Range/Performance

P2704 Transmission Friction Element E Apply Time Range/Performance

P2705 Transmission Friction Element F Apply Time Range/Performance

P2706 Shift Solenoid F

P2707 Shift Solenoid F Performance/Stuck Off

P2708 Shift Solenoid F Stuck On

P2709 Shift Solenoid F Electrical

P2710 Shift Solenoid F Intermittent

P2711 Unexpected Mechanical Gear Disengagement

P2712 Hydraulic Power Unit Leakage

P2713 Pressure Control Solenoid D

P2714 Pressure Control Solenoid D Performance/Stuck Off

P2715 Pressure Control Solenoid D Stuck On

P2716 Pressure Control Solenoid D Electrical

P2717 Pressure Control Solenoid D Intermittent

P2718 Pressure Control Solenoid D Control Circuit/Open

P2719 Pressure Control Solenoid D Control Circuit Range/Performance

P2720 Pressure Control Solenoid D Control Circuit Low

P2721 Pressure Control Solenoid D Control Circuit High

P2722 Pressure Control Solenoid E

P2723 Pressure Control Solenoid E Performance/Stuck Off

P2724 Pressure Control Solenoid E Stuck On

P2725 Pressure Control Solenoid E Electrical

P2726 Pressure Control Solenoid E Intermittent

P2727 Pressure Control Solenoid E Control Circuit/Open

P2728 Pressure Control Solenoid E Control Circuit Range/Performance

P2729 Pressure Control Solenoid E Control Circuit Low

P2730 Pressure Control Solenoid E Control Circuit High

P2731 Pressure Control Solenoid F

P2732 Pressure Control Solenoid F Performance/Stuck Off

P2733 Pressure Control Solenoid F Stuck On

P2734 Pressure Control Solenoid F Electrical

P2735 Pressure Control Solenoid F Intermittent

P2736 Pressure Control Solenoid F Control Circuit/Open

P2737 Pressure Control Solenoid F Control Circuit Range/Performance

P2738 Pressure Control Solenoid F Control Circuit Low

P2739 Pressure Control Solenoid F Control Circuit High

P273A Transmission Friction Element G Apply Time Range/Performance

P273B Transmission Friction Element H Apply Time Range/Performance

P2740 Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit

P2741 Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit Range/Performance

P2742 Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit Low

P2743 Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit High

P2744 Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit Intermittent

P2745 Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit

P2746 Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit Range/Performance

P2747 Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit No Signal

P2748 Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit Intermittent

P2749 Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit

P2750 Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit Range/Performance

P2751 Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit No Signal

P2752 Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit Intermittent

P2753 Transmission Fluid Cooler Control Circuit/Open

P2754 Transmission Fluid Cooler Control Circuit Low

P2755 Transmission Fluid Cooler Control Circuit High

P2756 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid

P2757 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Performance/Stuck Off

P2758 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Stuck On

P2759 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Electrical

P2760 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Intermittent

P2761 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit/Open

P2762 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Range/Performance

P2763 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit High

P2764 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Low

P2765 Input/Turbine Speed Sensor B Circuit

P2766 Input/Turbine Speed Sensor B Circuit Range/Performance

P2767 Input/Turbine Speed Sensor B Circuit No Signal

P2768 Input/Turbine Speed Sensor B Circuit Intermittent

P2769 Torque Converter Clutch Circuit Low

P2770 Torque Converter Clutch Circuit High

P2771 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit

P2772 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit Range/Performance

P2773 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit Low

P2774 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit High

P2775 Upshift Switch Circuit Range/Performance

P2776 Upshift Switch Circuit Low

P2777 Upshift Switch Circuit High

P2778 Upshift Switch Circuit Intermittent/Erratic

P2779 Downshift Switch Circuit Range/Performance

P2780 Downshift Switch Circuit Low

P2781 Downshift Switch Circuit High

P2782 Downshift Switch Circuit Intermittent/Erratic

P2783 Torque Converter Temperature Too High

P2784 Input/Turbine Speed Sensor A/B Correlation

P2785 Clutch Actuator Temperature Too High

P2786 Gear Shift Actuator Temperature Too High

P2787 Clutch Temperature Too High

P2788 Auto Shift Manual Adaptive Learning at Limit

P2789 Clutch Adaptive Learning at Limit

P278A Kick Down Switch Circuit

P278B Kick Down Switch Circuit Range/Performance

P278C Kick Down Switch Circuit Low

P278D Kick Down Switch Circuit High

P278E Kick Down Switch Circuit Intermittent/Erratic

P278F SAE/ISO reserved

P2790 Gate Select Direction Circuit

P2791 Gate Select Direction Circuit Low

P2792 Gate Select Direction Circuit High

P2793 Gear Shift Direction Circuit

P2794 Gear Shift Direction Circuit Low

P2795 Gear Shift Direction Circuit High

P2796 Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Circuit/Open

P2797 Auxiliary Transmission Fluid Pump Performance

P2798 Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Circuit Low

P2799 Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Circuit High

P2800 Transmission Range Sensor B Circuit (PRNDL Input)

P2801 Transmission Range Sensor B Circuit Range/Performance

P2802 Transmission Range Sensor B Circuit Low

P2803 Transmission Range Sensor B Circuit High

P2804 Transmission Range Sensor B Intermittent

P2805 Transmission Range Sensor A/B Correlation

P2806 Transmission Range Sensor Alignment

P2807 Pressure Control Solenoid G

P2808 Pressure Control Solenoid G Performance/Stuck Off

P2809 Pressure Control Solenoid G Stuck On

P2810 Pressure Control Solenoid G Electrical

P2811 Pressure Control Solenoid G Intermittent

P2812 Pressure Control Solenoid G Control Circuit/Open

P2813 Pressure Control Solenoid G Control Circuit Range/Performance

P2814 Pressure Control Solenoid G Control Circuit Low

P2815 Pressure Control Solenoid G Control Circuit High

P2816 Pressure Control Solenoid H

P2817 Pressure Control Solenoid H Performance/Stuck Off

P2818 Pressure Control Solenoid H Stuck On

P2819 Pressure Control Solenoid H Electrical

P281A Pressure Control Solenoid H Intermittent

P281B Pressure Control Solenoid H Control Circuit/Open

P281C Pressure Control Solenoid H Control Circuit Range/Performance

P281D Pressure Control Solenoid H Control Circuit Low

P281E Pressure Control Solenoid H Control Circuit High

P281F Pressure Control Solenoid J

P2820 Pressure Control Solenoid J Performance/Stuck Off

P2821 Pressure Control Solenoid J Stuck On

P2822 Pressure Control Solenoid J Electrical

P2823 Pressure Control Solenoid J Intermittent

P2824 Pressure Control Solenoid J Control Circuit/Open

P2825 Pressure Control Solenoid J Control Circuit Range/Performance

P2826 Pressure Control Solenoid J Control Circuit Low

P2827 Pressure Control Solenoid J Control Circuit High

P2828 Pressure Control Solenoid K

P2829 Pressure Control Solenoid K Performance/Stuck Off

P282A Pressure Control Solenoid K Stuck On

P282B Pressure Control Solenoid K Electrical

P282C Pressure Control Solenoid K Intermittent

P282D Pressure Control Solenoid K Control Circuit/Open

P282E Pressure Control Solenoid K Control Circuit Range/Performance

P282F Pressure Control Solenoid K Control Circuit Low

P2830 Pressure Control Solenoid K Control Circuit High

P2A00 O2 Sensor Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 1

P2A01 O2 Sensor Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 2

P2A02 O2 Sensor Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 3

P2A03 O2 Sensor Circuit Range/Performance Bank 2 Sensor 1

P2A04 O2 Sensor Circuit Range/Performance Bank 2 Sensor 2

P2A05 O2 Sensor Circuit Range/Performance Bank 2 Sensor 3

P2A06 O2 Sensor Negative Voltage Bank 1 Sensor 1

P2A07 O2 Sensor Negative Voltage Bank 1 Sensor 2

P2A08 O2 Sensor Negative Voltage Bank 1 Sensor 3

P2A09 O2 Sensor Negative Voltage Bank 2 Sensor 1

P2A10 O2 Sensor Negative Voltage Bank 2 Sensor 2

P2A11 O2 Sensor Negative Voltage Bank 2 Sensor 3

P3400 Cylinder Deactivation System Bank 1

P3401 Cylinder 1 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open

P3402 Cylinder 1 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Performance

P3403 Cylinder 1 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low

P3404 Cylinder 1 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High

P3405 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3406 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit Performance

P3407 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3408 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit High

P3409 Cylinder 2 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open

P3410 Cylinder 2 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Performance

P3411 Cylinder 2 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low

P3412 Cylinder 2 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High

P3413 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3414 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit Performance

P3415 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3416 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit High

P3417 Cylinder 3 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open

P3418 Cylinder 3 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Performance

P3419 Cylinder 3 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low

P3420 Cylinder 3 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High

P3421 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3422 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit Performance

P3423 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3424 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit High

P3425 Cylinder 4 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open

P3426 Cylinder 4 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Performance

P3427 Cylinder 4 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low

P3428 Cylinder 4 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High

P3429 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3430 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit Performance

P3431 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3432 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit High

P3433 Cylinder 5 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open

P3434 Cylinder 5 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Performance

P3435 Cylinder 5 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low

P3436 Cylinder 5 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High

P3437 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3438 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit Performance

P3439 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3440 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit High

P3441 Cylinder 6 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open

P3442 Cylinder 6 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Performance

P3443 Cylinder 6 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low

P3444 Cylinder 6 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High

P3445 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3446 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit Performance

P3447 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3448 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit High

P3449 Cylinder 7 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open

P3450 Cylinder 7 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Performance

P3451 Cylinder 7 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low

P3452 Cylinder 7 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High

P3453 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3454 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit Performance

P3455 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3456 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit High

P3457 Cylinder 8 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open

P3458 Cylinder 8 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Performance

P3459 Cylinder 8 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low

P3460 Cylinder 8 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High

P3461 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3462 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit Performance

P3463 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3464 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit High

P3465 Cylinder 9 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open

P3466 Cylinder 9 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Performance

P3467 Cylinder 9 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low

P3468 Cylinder 9 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High

P3469 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3470 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit Performance

P3471 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3472 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit High

P3473 Cylinder 10 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open

P3474 Cylinder 10 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Performance

P3475 Cylinder 10 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low

P3476 Cylinder 10 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High

P3477 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3478 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit Performance

P3479 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3480 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit High

P3481 Cylinder 11 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open

P3482 Cylinder 11 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Performance

P3483 Cylinder 11 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low

P3484 Cylinder 11 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High

P3485 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3486 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit Performance

P3487 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3488 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit High

P3489 Cylinder 12 Deactivation/Intake Valve Control Circuit/Open

P3490 Cylinder 12 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Performance

P3491 Cylinder 12 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low

P3492 Cylinder 12 Deactivation/Intake Valve Control Circuit High

P3493 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3494 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit Performance

P3495 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3496 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit High

P3497 Cylinder Deactivation System Bank 2

C0001 TCS Control Channel A Valve 1

C0002 TCS Control Channel A Valve 2

C0003 TCS Control Channel B Valve 1

C0004 TCS Control Channel B Valve 2

C0010 Left Front Inlet Control

C0011 Left Front Outlet Control

C0012 Left Front Hydraulic Release Too Long

C0014 Right Front Inlet Control

C0015 Right Front Outlet Control

C0016 Right Front Hydraulic Release Too Long

C0018 Left Rear Inlet Control

C0019 Left Rear Outlet Control

C001A Left Rear Hydraulic Release Too Long

C001C Right Rear Inlet Control

C001D Right Rear Outlet Control

C001E Right Rear Hydraulic Release Too Long

C0020 ABS Pump Motor Control

C0021 Brake Booster Performance

C0022 Brake Booster Solenoid

C0023 Stop Lamp Control

C0030 Left Front Tone Wheel

C0031 Left Front Wheel Speed Sensor

C0032 Left Front Wheel Speed Sensor Supply

C0033 Right Front Tone Wheel

C0034 Right Front Wheel Speed Sensor

C0035 Right Front Wheel Speed Sensor Supply

C0036 Left Rear Tone Wheel

C0037 Left Rear Wheel Speed Sensor

C0038 Left Rear Wheel Speed Sensor Supply

C0039 Right Rear Tone Wheel

C003A Right Rear Wheel Speed Sensor

C003B Right Rear Wheel Speed Sensor Supply

C003C Rear Tone Wheel

C003D Rear Wheel Speed Sensor

C003E Rear Wheel Speed Sensor Supply

C0040 Brake Pedal Switch A

C0041 Brake Pedal Switch B

C0042 Brake Pedal Position Sensor Circuit A

C0043 Brake Pedal Position Sensor Circuit B

C0044 Brake Pressure Sensor A

C0045 Brake Pressure Sensor B

C0046 Brake Pressure Sensor A/B

C0047 Brake Booster Pressure Sensor

C0048 Brake Booster Travel Sensor

C0049 Brake Fluid

C004A Brake Lining Wear Sensor

C0051 Steering Wheel Position Sensor

C0052 Steering Wheel Position Sensor Signal A

C0053 Steering Wheel Position Sensor Signal B

C0054 Steering Wheel Position Sensor Signal C

C0055 Steering Wheel Position Sensor Signal D

C0061 Lateral Acceleration Sensor

C0062 Longitudinal Acceleration Sensor

C0063 Yaw Rate Sensor

C0064 Roll Rate Sensor

C0069 Yaw Rate/Longitude Sensors

C006A Multi-axis Acceleration Sensor

C006B Stability System Active Too Long

C006C Stability System

C0071 2/4 Wheel Drive Status Input

C0072 Brake Temperature Too High

C0073 Delivered Driving Torque

C0074 Requested Driving Torque

C0075 Extended Brake Pedal Travel, output to PCM

C0076 PWM for Traction Control

C0077 Low Tire Pressure

C0078 Tire Diameter

C0079 Variable Effort Steering

C0081 ABS Malfunction Indicator

C0082 Brake System Malfunction Indicator

C0083 Tire Pressure Monitor Malfunction Indicator

C0084 Traction Active Indicator

C0085 Traction Disable Indicator

C0086 Vehicle Dynamics Indicator

C0089 TCS Disable Switch

C008A TCS Mode Control

B0001 Driver Frontal Stage 1 Deployment Control

B0002 Driver Frontal Stage 2 Deployment Control

B0003 Driver Frontal Stage 3 Deployment Control

B0004 Driver Knee Bolster Deployment Control

B0005 Collapsible Steering Column Deployment Control

B0010 Passenger Frontal Stage 1 Deployment Control

B0011 Passenger Frontal Stage 2 Deployment Control

B0012 Passenger Frontal Stage 3 Deployment Control

B0013 Passenger Knee Bolster Deployment Control

B0020 Left Side Airbag Deployment Control

B0021 Left Curtain Deployment Control 1

B0022 Left Curtain Deployment Control 2

B0028 Right Side Airbag Deployment Control

B0029 Right Curtain Deployment Control 1

B002A Right Curtain Deployment Control 2

B0030 Second Row Left Side Airbag Deployment Control

B0031 Second Row Left Frontal Stage 1 Deployment Control

B0032 Second Row Left Frontal Stage 2 Deployment Control

B0033 Second Row Left Frontal Stage 3 Deployment Control

B0038 Second Row Right Side Airbag Deployment Control

B0039 Second Row Right Frontal Stage 1 Deployment Control

B003A Second Row Right Frontal Stage 2 Deployment Control

B003B Second Row Right Frontal Stage 3 Deployment Control

B0040 Third Row Left Side Airbag Deployment Control

B0041 Third Row Left Frontal Stage 1 Deployment Control

B0042 Third Row Left Frontal Stage 2 Deployment Control

B0043 Third Row Left Frontal Stage 3 Deployment Control

B0048 Third Row Right Side Airbag Deployment Control

B0049 Third Row Right Frontal Stage 1 Deployment Control

B004A Third Row Right Frontal Stage 2 Deployment Control

B004B Third Row Right Frontal Stage 3 Deployment Control

B0050 Driver Seatbelt Sensor

B0051 First Row Center Seatbelt Sensor

B0052 Passenger Seatbelt Sensor

B0053 Second Row Left Seatbelt Sensor

B0054 Second Row Center Seatbelt Sensor

B0055 Second Row Right Seatbelt Sensor

B0056 Third Row Left Seatbelt Sensor

B0057 Third Row Center Seatbelt Sensor

B0058 Third Row Right Seatbelt Sensor

B0060 Driver Seatbelt Tension Sensor

B0061 Passenger Seatbelt Tension Sensor

B0070 Driver Seatbelt Pretensioner Deployment Control

B0071 First Row Center Seatbelt Pretensioner Deployment Control

B0072 Passenger Seatbelt Pretensioner Deployment Control

B0073 Second Row Left Seatbelt Pretensioner Deployment Control

B0074 Second Row Center Seatbelt Pretensioner Deployment Control

B0075 Second Row Right Seatbelt Pretensioner Deployment Control

B0076 Third Row Left Seatbelt Pretensioner Deployment Control

B0077 Third Row Center Seatbelt Pretensioner Deployment Control

B0078 Third Row Right Seatbelt Pretensioner Deployment Control

B0079 Driver Seatbelt Pretensioner B Deployment Control

B007A Passenger Seatbelt Pretensioner B Deployment Control

B0080 Driver Seatbelt Load Limiter Deployment Control

B0081 First Row Center Seatbelt Load Limiter Deployment Control

B0082 Passenger Seatbelt Load Limiter Deployment Control

B0083 Second Row Left Seatbelt Load Limiter Deployment Control

B0084 Second Row Center Seatbelt Load Limiter Deployment Control

B0085 Second Row Right Seatbelt Load Limiter Deployment Control

B0086 Third Row Left Seatbelt Load Limiter Deployment Control

B0087 Third Row Center Seatbelt Load Limiter Deployment Control

B0088 Third Row Right Seatbelt Load Limiter Deployment Control

B0090 Left Frontal Restraints Sensor

B0091 Left Side Restraints Sensor 1

B0092 Left Side Restraints Sensor 2

B0093 Left Side Restraints Sensor 3

B0094 Center Frontal Restraints Sensor

B0095 Right Frontal Restraints Sensor

B0096 Right Side Restraints Sensor 1

B0097 Right Side Restraints Sensor 2

B0098 Right Side Restraints Sensor 3

B0099 Roll Over Sensor

B00A0 Occupant Classification System

B00A1 Occupant Position System

B00B0 Driver Seat Occupant Classification Sensor A

B00B1 Driver Seat Occupant Classification Sensor B

B00B2 Driver Seat Occupant Classification Sensor C

B00B3 Driver Seat Occupant Classification Sensor D

B00B4 Driver Seat Occupant Classification Sensor E

B00B5 Driver Seat Track Position Restraints Sensor

B00B6 Driver Seat Recline Position Restraints Sensor

B00B7 Driver Seat Occupant Position Sensor A

B00B8 Driver Seat Occupant Position Sensor B

B00B9 Driver Seat Occupant Position Sensor C

B00BA Driver Seat Occupant Position Sensor D

B00BB Driver Seat Occupant Position Sensor E

B00C0 Passenger Seat Occupant Classification Sensor A

B00C1 Passenger Seat Occupant Classification Sensor B

B00C2 Passenger Seat Occupant Classification Sensor C

B00C3 Passenger Seat Occupant Classification Sensor D

B00C4 Passenger Seat Occupant Classification Sensor E

B00C5 Passenger Seat Track Position Restraints Sensor

B00C6 Passenger Seat Recline Position Restraints Sensor

B00C7 Passenger Seat Occupant Position Sensor A

B00C8 Passenger Seat Occupant Position Sensor B

B00C9 Passenger Seat Occupant Position Sensor C

B00CA Passenger Seat Occupant Position Sensor D

B00CB Passenger Seat Occupant Position Sensor E

B00D0 Driver Seatbelt Indicator

B00D1 Passenger Seatbelt Indicator

B00D2 Restraint System Malfunction Indicator 1

B00D3 Restraint System Malfunction Indicator 2

B00D4 Restraint System Malfunction Audible Indicator

B00D5 Restraint System Passenger Disable Indicator

B00DF Passenger Restraints Disable Switch

U0001 High Speed CAN Communication Bus

U0002 High Speed CAN Communication Bus Performance

U0003 High Speed CAN Communication Bus (+) Open

U0004 High Speed CAN Communication Bus (+) Low

U0005 High Speed CAN Communication Bus (+) High

U0006 High Speed CAN Communication Bus (-) Open

U0007 High Speed CAN Communication Bus (-) Low

U0008 High Speed CAN Communication Bus (-) High

U0009 High Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)

U0010 Medium Speed CAN Communication Bus

U0011 Medium Speed CAN Communication Bus Performance

U0012 Medium Speed CAN Communication Bus (+) Open

U0013 Medium Speed CAN Communication Bus (+) Low

U0014 Medium Speed CAN Communication Bus (+) High

U0015 Medium Speed CAN Communication Bus (-) Open

U0016 Medium Speed CAN Communication Bus (-) Low

U0017 Medium Speed CAN Communication Bus (-) High

U0018 Medium Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)

U0019 Low Speed CAN Communication Bus

U0020 Low Speed CAN Communication Bus Performance

U0021 Low Speed CAN Communication Bus (+) Open

U0022 Low Speed CAN Communication Bus (+) Low

U0023 Low Speed CAN Communication Bus (+) High

U0024 Low Speed CAN Communication Bus (-) Open

U0025 Low Speed CAN Communication Bus (-) Low

U0026 Low Speed CAN Communication Bus (-) High

U0027 Low Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)

U0028 Vehicle Communication Bus A

U0029 Vehicle Communication Bus A Performance

U0030 Vehicle Communication Bus A (+) Open

U0031 Vehicle Communication Bus A (+) Low

U0032 Vehicle Communication Bus A (+) High

U0033 Vehicle Communication Bus A (-) Open

U0034 Vehicle Communication Bus A (-) Low

U0035 Vehicle Communication Bus A (-) High

U0036 Vehicle Communication Bus A (-) shorted to Bus A (+)

U0037 Vehicle Communication Bus B

U0038 Vehicle Communication Bus B Performance

U0039 Vehicle Communication Bus B (+) Open

U0040 Vehicle Communication Bus B (+) Low

U0041 Vehicle Communication Bus B (+) High

U0042 Vehicle Communication Bus B (-) Open

U0043 Vehicle Communication Bus B (-) Low

U0044 Vehicle Communication Bus B (-) High

U0045 Vehicle Communication Bus B (-) shorted to Bus B (+)

U0046 Vehicle Communication Bus C

U0047 Vehicle Communication Bus C Performance

U0048 Vehicle Communication Bus C (+) Open

U0049 Vehicle Communication Bus C (+) Low

U0050 Vehicle Communication Bus C (+) High

U0051 Vehicle Communication Bus C (-) Open

U0052 Vehicle Communication Bus C (-) Low

U0053 Vehicle Communication Bus C (-) High

U0054 Vehicle Communication Bus C (-) shorted to Bus C (+)

U0055 Vehicle Communication Bus D

U0056 Vehicle Communication Bus D Performance

U0057 Vehicle Communication Bus D (+) Open

U0058 Vehicle Communication Bus D (+) Low

U0059 Vehicle Communication Bus D (+) High

U0060 Vehicle Communication Bus D (-) Open

U0061 Vehicle Communication Bus D (-) Low

U0062 Vehicle Communication Bus D (-) High

U0063 Vehicle Communication Bus D (-) shorted to Bus D (+)

U0064 Vehicle Communication Bus E

U0065 Vehicle Communication Bus E Performance

U0066 Vehicle Communication Bus E (+) Open

U0067 Vehicle Communication Bus E (+) Low

U0068 Vehicle Communication Bus E (+) High

U0069 Vehicle Communication Bus E (-) Open

U0070 Vehicle Communication Bus E (-) Low

U0071 Vehicle Communication Bus E (-) High

U0072 Vehicle Communication Bus E (-) shorted to Bus E (+)

U0073 Control Module Communication Bus Off

U0100 Lost Communication With ECM/PCM A

U0101 Lost Communication with TCM

U0102 Lost Communication with Transfer Case Control Module

U0103 Lost Communication With Gear Shift Control Module A

U0104 Lost Communication With Cruise Control Module

U0105 Lost Communication With Fuel Injector Control Module

U0106 Lost Communication With Glow Plug Control Module

U0107 Lost Communication With Throttle Actuator Control Module

U0108 Lost Communication With Alternative Fuel Control Module

U0109 Lost Communication With Fuel Pump Control Module

U0110 Lost Communication With Drive Motor Control Module A

U0111 Lost Communication With Battery Energy Control Module A

U0112 Lost Communication With Battery Energy Control Module B

U0113 Lost Communication With Emissions Critical Control Information

U0114 Lost Communication With FourWheel Drive Clutch Control Module

U0115 Lost Communication With ECM/PCM B

U0116 Lost Communication With Coolant Temperature Control Module

U0117 Lost Communication With Electrical PTO Control Module

U0118 Lost Communication With Fuel Additive Control Module

U0119 Lost Communication With Fuel Cell Control Module

U0120 Lost Communication With Starter/Generator Control Module

U0121 Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module

U0122 Lost Communication With Vehicle Dynamics Control Module

U0123 Lost Communication With Yaw Rate Sensor Module

U0124 Lost Communication With Lateral Acceleration Sensor Module

U0125 Lost Communication With Multi-axis Acceleration Sensor Module

U0126 Lost Communication With Steering Angle Sensor Module

U0127 Lost Communication With Tire Pressure Monitor Module

U0128 Lost Communication With Park Brake Control Module

U0129 Lost Communication With Brake System Control Module

U0130 Lost Communication With Steering Effort Control Module

U0131 Lost Communication With Power Steering Control Module

U0132 Lost Communication With Suspension Control Module

U0133 Lost Communication With Active Roll Control Module

U0134 Lost Communication With Power Steering Control Module Rear

U0135 Lost Communication With Differential Control Module Front

U0136 Lost Communication With Differential Control Module Rear

U0137 Lost Communication With Trailer Brake Control Module

U0138 Lost Communication With All Terrain Control Module

U0140 Lost Communication With Body Control Module

U0141 Lost Communication With Body Control Module A

U0142 Lost Communication With Body Control Module B

U0143 Lost Communication With Body Control Module C

U0144 Lost Communication With Body Control Module D

U0145 Lost Communication With Body Control Module E

U0146 Lost Communication With Gateway A

U0147 Lost Communication With Gateway B

U0148 Lost Communication With Gateway C

U0149 Lost Communication With Gateway D

U0150 Lost Communication With Gateway E

U0151 Lost Communication With Restraints Control Module

U0152 Lost Communication With Side Restraints Control Module Left

U0153 Lost Communication With Side Restraints Control Module Right

U0154 Lost Communication With Restraints Occupant Classification System Module

U0155 Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module

U0156 Lost Communication With Information Center A

U0157 Lost Communication With Information Center B

U0158 Lost Communication With Head Up Display

U0159 Lost Communication With Parking Assist Control Module A

U0160 Lost Communication With Audible Alert Control Module

U0161 Lost Communication With Compass Module

U0162 Lost Communication With Navigation Display Module

U0163 Lost Communication With Navigation Control Module

U0164 Lost Communication With HVAC Control Module

U0165 Lost Communication With HVAC Control Module Rear

U0166 Lost Communication With Auxiliary Heater Control Module

U0167 Lost Communication With Vehicle Immobilizer Control Module

U0168 Lost Communication With Vehicle Security Control Module

U0169 Lost Communication With Sunroof Control Module

U0170 Lost Communication With Restraints System Sensor A

U0171 Lost Communication With Restraints System Sensor B

U0172 Lost Communication With Restraints System Sensor C

U0173 Lost Communication With Restraints System Sensor D

U0174 Lost Communication With Restraints System Sensor E

U0175 Lost Communication With Restraints System Sensor F

U0176 Lost Communication With Restraints System Sensor G

U0177 Lost Communication With Restraints System Sensor H

U0178 Lost Communication With Restraints System Sensor I

U0179 Lost Communication With Restraints System Sensor J

U017A Lost Communication With Restraints System Sensor K

U017B Lost Communication With Restraints System Sensor L

U017C Lost Communication With Restraints System Sensor M

U017D Lost Communication With Restraints System Sensor N

U0180 Lost Communication With Automatic Lighting Control Module

U0181 Lost Communication With Headlamp Leveling Control Module

U0182 Lost Communication With Lighting Control Module Front

U0183 Lost Communication With Lighting Control Module Rear A

U0184 Lost Communication With Radio

U0185 Lost Communication With Antenna Control Module

U0186 Lost Communication With Audio Amplifier

U0187 Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module A

U0188 Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module B

U0189 Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module C

U0190 Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module D

U0191 Lost Communication With Television

U0192 Lost Communication With Personal Computer

U0193 Lost Communication With Digital Audio Control Module A

U0194 Lost Communication With Digital Audio Control Module B

U0195 Lost Communication With Subscription Entertainment Receiver Module

U0196 Lost Communication With Entertainment Control Module Rear A

U0197 Lost Communication With Telephone Control Module

U0198 Lost Communication With Telematic Control Module

U0199 Lost Communication With Door Control Module A

U0200 Lost Communication With Door Control Module B

U0201 Lost Communication With Door Control Module C

U0202 Lost Communication With Door Control Module D

U0203 Lost Communication With Door Control Module E

U0204 Lost Communication With Door Control Module F

U0205 Lost Communication With Door Control Module G

U0206 Lost Communication With Folding Top Control Module

U0207 Lost Communication With Moveable Roof Control Module

U0208 Lost Communication With Seat Control Module A

U0209 Lost Communication With Seat Control Module B

U0210 Lost Communication With Seat Control Module C

U0211 Lost Communication With Seat Control Module D

U0212 Lost Communication With Steering Column Control Module

U0213 Lost Communication With Mirror Control Module A

U0214 Lost Communication With Remote Function Actuation

U0215 Lost Communication With Door Switch A

U0216 Lost Communication With Door Switch B

U0217 Lost Communication With Door Switch C

U0218 Lost Communication With Door Switch D

U0219 Lost Communication With Door Switch E

U0220 Lost Communication With Door Switch F

U0221 Lost Communication With Door Switch G

U0222 Lost Communication With Door Window Motor A

U0223 Lost Communication With Door Window Motor B

U0224 Lost Communication With Door Window Motor C

U0225 Lost Communication With Door Window Motor D

U0226 Lost Communication With Door Window Motor E

U0227 Lost Communication With Door Window Motor F

U0228 Lost Communication With Door Window Motor G

U0229 Lost Communication With Heated Steering Wheel Module

U0230 Lost Communication With Rear Gate Module

U0231 Lost Communication With Rain Sensing Module

U0232 Lost Communication With Side Obstacle Detection Control Module Left

U0233 Lost Communication With Side Obstacle Detection Control Module Right

U0234 Lost Communication With Convenience Recall Module

U0235 Lost Communication With Cruise Control Front Distance Range Sensor

U0236 Lost Communication With Column Lock Module

U0237 Lost Communication With Digital Audio Control Module C

U0238 Lost Communication With Digital Audio Control Module D

U0239 Lost Communication With Entrapment Control Module A

U0240 Lost Communication With Entrapment Control Module B

U0241 Lost Communication With Headlamp Control Module A

U0242 Lost Communication With Headlamp Control Module B

U0243 Lost Communication With Parking Assist Control Module B

U0244 Lost Communication With Running Board Control Module A

U0245 Lost Communication With Entertainment Control Module Front

U0246 Lost Communication With Seat Control Module E

U0247 Lost Communication With Seat Control Module F

U0248 Lost Communication With Remote Accessory Module

U0249 Lost Communication With Entertainment Control Module Rear B

U0250 Lost Communication With Impact Classification System Module

U0251 Lost Communication With Running Board Control Module B

U0252 Lost Communication With Lighting Control Module Rear B

U0291 Lost Communication With Gear Shift Control Module B

U0292 Lost Communication With Drive Motor Control Module B

U0293 Lost Communication With Hybrid Powertrain Control Module

U0294 Lost Communication With Powertrain Control Monitor Module

U0295 Lost Communication With AC to AC Converter Control Module

U0296 Lost Communication With AC to DC Converter Control Module A

U0297 Lost Communication With AC to DC Converter Control Module B

U0298 Lost Communication With DC to DC Converter Control Module A

U0299 Lost Communication With DC to DC Converter Control Module B

U0300 Internal Control Module Software Incompatibility

U0301 Software Incompatibility With ECM/PCM

U0302 Software Incompatibility With Transmission Control Module

U0303 Software Incompatibility With Transfer Case Control Module

U0304 Software Incompatibility With Gear Shift Control Module A

U0305 Software Incompatibility With Cruise Control Module

U0306 Software Incompatibility With Fuel Injector Control Module

U0307 Software Incompatibility With Glow Plug Control Module

U0308 Software Incompatibility With Throttle Actuator Control Module

U0309 Software Incompatibility With Alternative Fuel Control Module

U0310 Software Incompatibility With Fuel Pump Control Module

U0311 Software Incompatibility With Drive Motor Control Module

U0312 Software Incompatibility With Battery Energy Control Module A

U0313 Software Incompatibility With Battery Energy Control Module B

U0314 Software Incompatibility With Four-Wheel Drive Clutch Control Module

U0315 Software Incompatibility With Anti-Lock Brake System Control Module

U0316 Software Incompatibility With Vehicle Dynamics Control Module

U0317 Software Incompatibility With Park Brake Control Module

U0318 Software Incompatibility With Brake System Control Module

U0319 Software Incompatibility With Steering Effort Control Module

U0320 Software Incompatibility With Power Steering Control Module

U0321 Software Incompatibility With Suspension Control Module

U0322 Software Incompatibility With Body Control Module

U0323 Software Incompatibility With Instrument Panel Control Module

U0324 Software Incompatibility With HVAC Control Module

U0325 Software Incompatibility With Auxiliary Heater Control Module

U0326 Software Incompatibility With Vehicle Immobilizer Control Module

U0327 Software Incompatibility With Vehicle Security Control Module

U0328 Software Incompatibility With Steering Angle Sensor Module

U0329 Software Incompatibility With Steering Column Control Module

U0330 Software Incompatibility With Tire Pressure Monitor Module

U0331 Software Incompatibility With Body Control Module A

U0332 Software Incompatibility With Multi-axis Acceleration Sensor Module

U0333 Software Incompatibility With Gear Shift Control Module B

U0334 Software Incompatibility With Radio

U0400 Invalid Data Received

U0401 Invalid Data Received From ECM/PCM A

U0402 Invalid Data Received From TCM

U0403 Invalid Data Received From Transfer Case Control Module

U0404 Invalid Data Received From Gear Shift Control Module A

U0405 Invalid Data Received From Cruise Control Module

U0406 Invalid Data Received From Fuel Injector Control Module

U0407 Invalid Data Received From Glow Plug Control Module

U0408 Invalid Data Received From Throttle Actuator Control Module

U0409 Invalid Data Received From Alternative Fuel Control Module

U040A Invalid Data Received From Digital Disc Player/Changer Module C

U0410 Invalid Data Received From Fuel Pump Control Module

U0411 Invalid Data Received From Drive Motor Control Module A

U0412 Invalid Data Received From Battery Energy Control Module A

U0413 Invalid Data Received From Battery Energy Control Module B

U0414 Invalid Data Received From Four-Wheel Drive Clutch Control Module

U0415 Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module

U0416 Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module

U0417 Invalid Data Received From Park Brake Control Module

U0418 Invalid Data Received From Brake System Control Module

U0419 Invalid Data Received From Steering Effort Control Module

U0420 Invalid Data Received From Power Steering Control Module

U0421 Invalid Data Received From Suspension Control Module

U0422 Invalid Data Received From Body Control Module

U0423 Invalid Data Received From Instrument Panel Cluster Control Module

U0424 Invalid Data Received From HVAC Control Module

U0425 Invalid Data Received From Auxiliary Heater Control Module

U0426 Invalid Data Received From Vehicle Immobilizer Control Module

U0427 Invalid Data Received From Vehicle Security Control Module

U0428 Invalid Data Received From Steering Angle Sensor Module

U0429 Invalid Data Received From Steering Column Control Module

U0430 Invalid Data Received From Tire Pressure Monitor Module

U0431 Invalid Data Received From Body Control Module A

U0432 Invalid Data Received From Multi-axis Acceleration Sensor Module

U0433 Invalid Data Received From Cruise Control Front Distance Range Sensor

U0434 Invalid Data Received From Active Roll Control Module

U0435 Invalid Data Received From Power Steering Control Module Rear

U0436 Invalid Data Received From Differential Control Module Front

U0437 Invalid Data Received From Differential Control Module Rear

U0438 Invalid Data Received From Trailer Brake Control Module

U0439 Invalid Data Received From All Terrain Control Module

U0441 Invalid Data Received From Emissions Critical Control Information

U0442 Invalid Data Received From ECM/PCM B

U0443 Invalid Data Received From Body Control Module B

U0444 Invalid Data Received From Body Control Module C

U0445 Invalid Data Received From Body Control Module D

U0446 Invalid Data Received From Body Control Module E

U0447 Invalid Data Received From Gateway A

U0448 Invalid Data Received From Gateway B

U0449 Invalid Data Received From Gateway C

U044A Invalid Data Received From Gateway D

U0451 Invalid Data Received From Gateway E

U0452 Invalid Data Received From Restraints Control Module

U0453 Invalid Data Received From Side Restraints Control Module Left

U0454 Invalid Data Received From Side Restraints Control Module Right

U0455 Invalid Data Received From Restraints Occupant Classification System Module

U0456 Invalid Data Received From Coolant Temperature Control Module

U0457 Invalid Data Received From Information Center A

U0458 Invalid Data Received From Information Center B

U0459 Invalid Data Received From Head Up Display

U045A Invalid Data Received From Parking Assist Control Module A

U0461 Invalid Data Received From Audible Alert Control Module

U0462 Invalid Data Received From Compass Module

U0463 Invalid Data Received From Navigation Display Module

U0464 Invalid Data Received From Navigation Control Module

U0465 Invalid Data Received From Electrical PTO Control Module

U0466 Invalid Data Received From HVAC Control Module Rear

U0467 Invalid Data Received From Fuel Additive Control Module

U0468 Invalid Data Received From Fuel Cell Control Module

U0469 Invalid Data Received From Starter / Generator Control Module

U046A Invalid Data Received From Sunroof Control Module

U0471 Invalid Data Received From Restraints System Sensor A

U0472 Invalid Data Received From Restraints System Sensor B

U0473 Invalid Data Received From Restraints System Sensor C

U0474 Invalid Data Received From Restraints System Sensor D

U0475 Invalid Data Received From Restraints System Sensor E

U0476 Invalid Data Received From Restraints System Sensor F

U0477 Invalid Data Received From Restraints System Sensor G

U0478 Invalid Data Received From Restraints System Sensor H

U0479 Invalid Data Received From Restraints System Sensor I

U047A Invalid Data Received From Restraints System Sensor J

U047B Invalid Data Received From Restraints System Sensor K

U047C Invalid Data Received From Restraints System Sensor L

U047D Invalid Data Received From Restraints System Sensor M

U047E Invalid Data Received From Restraints System Sensor N

U0481 Invalid Data Received From Automatic Lighting Control Module

U0482 Invalid Data Received From Headlamp Leveling Control Module

U0483 Invalid Data Received From Lighting Control Module Front

U0484 Invalid Data Received From Lighting Control Module Rear A

U0485 Invalid Data Received From Radio

U0486 Invalid Data Received From Antenna Control Module

U0487 Invalid Data Received From Audio Amplifier

U0488 Invalid Data Received From Digital Disc Player/Changer Module A

U0489 Invalid Data Received From Digital Disc Player/Changer Module B

U0491 Invalid Data Received From Digital Disc Player/Changer Module D

U0492 Invalid Data Received From Television

U0493 Invalid Data Received From Personal Computer

U0494 Invalid Data Received From Digital Audio Control Module A

U0495 Invalid Data Received From Digital Audio Control Module B

U0496 Invalid Data Received From Subscription Entertainment Receiver Module

U0497 Invalid Data Received From Entertainment Control Module Rear A

U0498 Invalid Data Received From Telephone Control Module

U0499 Invalid Data Received From Telematic Control Module

U049A Invalid Data Received From Door Control Module A

U0501 Invalid Data Received From Door Control Module B

U0502 Invalid Data Received From Door Control Module C

U0503 Invalid Data Received From Door Control Module D

U0504 Invalid Data Received From Door Control Module E

U0505 Invalid Data Received From Door Control Module F

U0506 Invalid Data Received From Door Control Module G

U0507 Invalid Data Received From Folding Top Control Module

U0508 Invalid Data Received From Moveable Roof Control Module

U0509 Invalid Data Received From Seat Control Module A

U050A Invalid Data Received From Seat Control Module B

U0511 Invalid Data Received From Seat Control Module C

U0512 Invalid Data Received From Seat Control Module D

U0513 Invalid Data Received From Yaw Rate Sensor Module

U0514 Invalid Data Received From Mirror Control Module A

U0515 Invalid Data Received From Remote Function Actuation

U0516 Invalid Data Received From Door Switch A

U0517 Invalid Data Received From Door Switch B

U0518 Invalid Data Received From Door Switch C

U0519 Invalid Data Received From Door Switch D

U051A Invalid Data Received From Door Switch E

U0521 Invalid Data Received From Door Switch F

U0522 Invalid Data Received From Door Switch G

U0523 Invalid Data Received From Door Window Motor A

U0524 Invalid Data Received From Door Window Motor B

U0525 Invalid Data Received From Door Window Motor C

U0526 Invalid Data Received From Door Window Motor D

U0527 Invalid Data Received From Door Window Motor E

U0528 Invalid Data Received From Door Window Motor F

U0529 Invalid Data Received From Door Window Motor G

U052A Invalid Data Received From Heated Steering Wheel Module

U0531 Invalid Data Received From Rear Gate Module

U0532 Invalid Data Received From Rain Sensing Module

U0533 Invalid Data Received From Side Obstacle Detection Control Module Left

U0534 Invalid Data Received From Side Obstacle Detection Control Module Right

U0535 Invalid Data Received From Convenience Recall Module

U0536 Invalid Data Received From Lateral Acceleration Sensor Module

U0537 Invalid Data Received From Column Lock Module

U0538 Invalid Data Received From Digital Audio Control Module C

U0539 Invalid Data Received From Digital Audio Control Module D

U053A Invalid Data Received From Entrapment Control Module A

U0541 Invalid Data Received From Entrapment Control Module B

U0542 Invalid Data Received From Headlamp Control Module A

U0543 Invalid Data Received From Headlamp Control Module B

U0544 Invalid Data Received From Parking Assist Control Module B

U0545 Invalid Data Received From Running Board Control Module

U0546 Invalid Data Received From Entertainment Control Module Front

U0547 Invalid Data Received From Seat Control Module E

U0548 Invalid Data Received From Seat Control Module F

U0549 Invalid Data Received From Remote Accessory Module

U054A Invalid Data Received From Entertainment Control Module Rear B

U0551 Invalid Data Received From Impact Classification System Module

U0552 Invalid Data Received From Running Board Control Module B

U0553 Invalid Data Received From Lighting Control Module Rear B

U0592 Invalid Data Received From Gear Shift Control Module B

U0593 Invalid Data Received From Drive Motor Control Module B

U0594 Invalid Data Received From Hybrid Powertrain Control Module

U0595 Invalid Data Received From Powertrain Control Monitor Module

U0596 Invalid Data Received From AC to AC Converter Control Module

U0597 Invalid Data Received From AC to DC Converter Control Module A

U0598 Invalid Data Received From AC to DC Converter Control Module B

U0599 Invalid Data Received From DC to DC Converter Control Module A

U059A Invalid Data Received From DC to DC Converter Control Module B

U3000 Control Module

U3001 Control Module Improper Shutdown

U3002 Vehicle Identification Number

U3003 Battery Voltage

U3004 Accessory Power Relay

U3005 Retained Accessory Power

U3006 Control Module Input Power A

U3007 Control Module Input Power B

U3008 Control Module Ground A

U3009 Control Module Ground B

U300A Ignition Switch

U300B Ignition Input Accessory/On/Start

U300C Ignition Input Off/On/Start

U300D Ignition Input On/Start

U300E Ignition Input On

U300F Ignition Input Accessory

U3010 Ignition Input Start

U3011 Ignition Input Off

 


  Autodiagnostika: Automobilių diagnostikos įranga, sunkvežimių diagnostikos įranga, traktorių/agro technikos diagnostinė įranga, motociklų ir keturračIų diagnostikos įranga, laivų diagnostikos įranga, texa diagnostika, g-scan diagnostika, auto-com, autocom diagnostika, vcds, vag-com, hex-net ir hex-v2 diagnostika, op-com, opcom diagnostika, icarsoft diagnostika, autodata duomenų bazė, obd automobilio duomenų kaupikliai ir kt. Parduodame tik originalią diagnostinę įrangą! Mes orientuojamės į pirkėjus, kuriems yra svarbu kokybiška ir originali diagnostinė įranga.