Spec. technika galės džiaugtis dūmų ištraukimo sitemomis!