Aukšti reikalavimai šiuolaikinei automobilių oro kondicionierių pildymo įrangai. Kokie jie?

21 Vas
texa-bads-lt

Aukšti reikalavimai šiuolaikinei automobilių oro kondicionierių pildymo įrangai. Kokie jie?

Pastaruosius metus automobilių gamintojai savo dėmesį sutelkė į pagalbines automobilio sistemas, kurios užtikrina naudojimosi automobiliu komfortą. Daug dėmesio skirta informacinėms ir pramogų sistemoms (navigacija, audio, video), aktyviai ir pasyviai automobilio apsaugai bei inovatyviai pažvelgta į klimato kontrolės sistemą. Itin griežti ES aplinkos apsaugos įstatymai privertė gamintojus sumažinti klimato kontrolės sistemose naudojamo šaltnešio kiekį. Dėl to pati sistema tapo ne be tokia ilgaamžė.

Šie pokyčiai lemia dažnesnį oro kondicionierių (A/C) sistemos tikrinimą bei aptarnavimą net ir naujiems automobiliams. Tačiau norint kokybiškai atlikti darbus, autoservisas turi turėti įrangą, atitinkančią pagrindinius techninius reikalavimus, kuriuos kelia automobilių gamintojai, aplinkos apsaugos reikalavimai, išaugusios medžiagų bei darbų ir sugaišto laiko kainos. Kompanija TEXA, pirmaujanti klimato kontrolės aptarnavimo įrangos gamintoja, sudarė 9 punktų sąrašą, kokius aukštus reikalavimus turi atitikti šiuolaikinė klimato kontrolės aptarnavimo įranga.

1. Darbas ir su R134a, ir R1234yf šaltnešiu Pereinamuoju laikotarpiu privaloma dirbti su abiem šaltnešiais.

Nauja TEXA oro kondicionierių aptarnavimo stotelių serija KONFORT puikiai atitinka šį kriterijų. Įsigijus stotelę darbui su R134a šaltnešiu, galima ją vėliau lengvai modifikuoti naudojimui su R1234yf paprasčiausiai įsigijus „Rtrofit“ perjungimo komplektą. O aukščiausios klasės stotelė 780R BI-GAS leidžia iškarto dirbti su abiem šaltnešiais.

2. Reikalinga itin tiksli svėrimo sistema

Paprastai kondicionierių pildymo įrangoje esančios svarstyklės nėra 100 proc. patikimos. Jei nėra padėtos ant lygaus paviršiaus, grindų, tuomet paklaida gali siekti net 20 proc. Todėl nuolat reikalaujama, jog prieš pradedant darbus stotis stovėtų ant lygių grindų ir vis dėlto tai negarantuoja, kad svėrimo tikslumas bus toks, kokį deklaruoja įrangos gamintojas. Tuo tarpu TEXA naujos kartos pildymo stotis yra su įmontuota sistema patikrinančia ar svarstyklės rodys tikslius duomenis. Tai leidžia pasiekti maksimalų tikslumą.

3. Jokio tepalų kontakto su drėgme

Viena didžiausių automobilio kondicionavimo gedimo priežasčių – drėgmė patekusi į sistemą kartu su tepalais. Taip anksčiau pasitaikydavo dažnai, nes į nesandarias tepalų talpas patenka oras, o oras turi drėgmės. Kad būtų galima to išvengti TEXA sukūrė ir patentavo sandarias tepalų talpas, kurios užtikrina, jog drėgmė nepateks į kondicionavimo ir klimato kontrolės sistemą.

4. Kondicionierių pildymo stotelė skirta pildyti skirtingus tepalus

Priklausomai nuo klimato kontrolės sistemos ir automobilio rūšies (pvz. tradicinis ar hibridinis automobilis), naudojami skirtingi tepalai (pvz. POE ar PAG). Kadangi autoservise nuolat naudojami skirtingi tepalai, stotelės aptarnavimo ir tiekimo žarnos turi būti švarios, kad būtų išvengta tepalų maišymosi, kas kenkia automobilių A/C sistemoms. Todėl naujose TEXA kondicionierių pildymo stotelėse įdiegta sistema tikrinanti kokie tepalai bus naudojami ir valanti visą vidinę tiekimo sistemą prieš ir po naudojimo tai yra automobilio kondicionieriaus pildymo ar tik šaltnešio ištraukimo.

5. Turi būti išvengta šaltnešių užteršimo

Kondicionierių aptarnavimo stotelės, tokios kaip KONFORT 780R, gali dirbti su dviem skirtingais šaltnešiais vienu metu, todėl labai svarbu, jog nebūtų sąlyčio tarp dviejų šaltnešių ir nebūtų užterštas vienas jų ar abu. Aptarnavimo stotis turi užtikrinti, jog visi vamzdeliai, kuriais teka šaltnešis būtų tinkamai išvalyti po procedūrų. TEXA įrenginys šią sąlygą išpildo, o technologija šiuo metu jau yra patentuota.

6. Turi aptikti ar gebėti identifikuoti skirtingus šaltnešius

Vis daugiau automobilių riedančių kelyje naudoja naująjį R1234yf šaltnešį, tačiau niekur nedingo ir senasis. Tad realu, jog pereinamuoju metu gali pasitaikyti atvejų, kuomet autoservise A/C sistema papildoma netinkamu šaltnešiu. Ir klaidą gali būti sunku pastebėti, nes nei automobilis, nei stotelė paprasčiausiai neduoda jokio akivaizdaus ženklo. Šalinant šaltnešį ir sumaišius juos, stotis užsiteršia, reikia laiko atstatyti jos funkcionalumą. Tuo tarpu KONFORT serijos klimato kontrolės aptarnavimo stotys geba atpažinti ir identifikuoti koks šaltnešis yra ištraukiamas ir nepraleisti į rezervuarą, išvengiant skirtingų šaltnešių sąlyčio ir užteršimo.

7. Turi būti galimybė išplauti automobilio kondicionieriaus sistemą

Po autoįvykio, kuomet automobilio A/C sistemos dalys yra pažeidžiamos, autoserviso specialistai turi pirma išvalyti visą sistemą, o tik tuomet imtis remonto darbų. Šį plovimo darbą atlikti gali KONFORT serijos klimato kontrolės aptarnavimo stotys, turinčios plovimo freonu priedą FLUSHING KIT.

8. Duomenų bazė turi būti atnaujinama

Anksčiau dirbti su automobilių pildymu galėjo tik itin patyrę technikai, kadangi pati pildymo stotelė neteikė jokios pagalbinės informacijos, tad technikai procedūras vykdė pagal savo turimas žinias, pildymo kiekius ieškodavo popieriniuose žinynuose ar lipdukuose po automobilio dangčiu. Tuo tarpu šiuolaikinės sistemos privalo būti išmanesnės bei suteikti informaciją, parinkti pildymo režimus priklausomai nuo automobilio naudojamos A/C sistemos. O tam reikia nuolat atnaujinti informaciją ir duomenų bazę. Naujos kartos KONFORT 700R serijos kondicionierių pildymo įranga gali būti nuolat atnaujinamas naudojant SD kortelę ar WASY I modulį.

9.Užtikrinamas maksimalus saugumas

Naujo R1234yf šaltnešio sudėtyje yra degių medžiagų, todėl itin svarbu užtikrinti, jog dirbant nekiltų gaisras. Kuriant KONFORT serijos pildymo stotį, pasitelktos naujausios technologijos ir sprendimai, kaip automatiškai patikrinti ar nėra šaltnešio nuotėkio, o atsiradus įjungti „recovery“ freono ištraukimo funkciją ir jį pašalinti.Kaip 10 punktą galima būtų įvadinti, nors TEXA apie tai nerašo – išaugę reikalavimai kondicionierių pildymo įrangą parduodančiai bei aptarnaujančiai įmonei. Baltijos automobilių diagnostikos sistemos UAB (B.A.D.S. UAB) vienintelė įmonė Lietuvoje daugiau nei 10 metų parduoda, aptarnauja bei remontuoja Texa diagnostinę bei kondicionierių aptarnavimo įrangą. Per daugelį aktyvaus darbo metų galime esamą ir būsimą pirkėją apmokyti dirbti su parduodama įranga, suteikti bazines žinias apie automobilio kondicionavimo sistemoje vykstančius procesus. Atlikti kondicionierių pildymo stotelių aptarnavimo bei remonto darbus, sukomplektuoti automobilių kondicionierių remontui ar aptarnavimui būtinais įrankiais ar medžiagomis. Nuo 2004 metų BADS UAB atlieka mokymus bei organizuoja tobulinimo kursus automobilių elektroninių sistemų diagnostikos ir remonto srityje.BADS UAB nuo 2001 metų parduoda automobilių diagnostikos įrangą bei kitą autoservisų įrangą ir įrankius.

kondicionieriu-pildymas

https://bads.lt/kategorija/autoservisu-iranga/kondicionieriu-pildymo-iranga/